Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Abu Da'ud أبو داود السجستاني الأزدي - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 62

Possible Chains with 4 narrators: 13

Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Nasr bin 'Imran bin Isam——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aidh bin 'Amr al-Mazni, Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Muhammad bin Jahada——»Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Yazid bin Hameed, Abu Tiyah——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Abu 'Imran al-Jauni——»Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Anas bin Malik, Rabi'ah ibn Kab al-Aslami, 'Aidh bin 'Amr al-Mazni
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ziyad bin Hassan bin Qarra, al-'Aalm——»Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Yahya bin Abi Kathir——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl
Possible Chains with 5 narrators: 22

Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman——»Thabit bin Ayad al-Ahnf——»ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Anas bin Malik, Abu Hurairah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman——»'Abdullah bin al-Fadl——»Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»'Abdullah bin Burayda bin al-Husayb——»Burayda bin al-Husayb, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Mas'ud, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Yahya bin Abi Kathir——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»'Amr bin Sa'id bin al-As——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, 'Aisha bint Abi Bakr
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Badayl bin Maysarah——»Anas bin Malik, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»'Abdul 'Aziz bin Jurayj——»'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Possible Chains with 6+ narrators: 27

Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Isma'il bin Muhammad bin Sa'd——»Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Utba, 'Ammar ibn Yasir, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Uthman bin Hunayf
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin 'Abbas/'Ayyash——»Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hurairah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin Jubayr bin Mut'im——»Jubayr bin Mut'im, al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Zubayr ibn al-Awwam, Ali ibn Abi Talib, 'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi, al-Mughira ibn Shu'ba
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR——»Humaid bin 'Abdur Rahman——»'Abdur Rahman Ibn 'Awf, Umm Kulthum bint 'Uqba, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Sa'id bin Zayd, Abu Hurairah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR——»al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdullah bin 'Ubaida bin Nashayt——»Jabir ibn 'Abdullah, Sahl bin Sa'd bin Malik, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Ishaq——»Ishaq bin Yasar——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Jurayj——»'Abdul 'Aziz bin Jurayj——»'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Jurayj——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Jurayj——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Jurayj——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Jurayj——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Abu Da'ud——»Hmam bin Yahya bin Dinar——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Jurayj——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<