Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Abu Da'ud أبو داود السجستاني الأزدي - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 13

Possible Chains with 4 narrators: 0

Possible Chains with 5 narrators: 1

Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»'Abdur Rahman bin Sulaiman ibn al-Ghasil——»al-Mundhir bin Abi Usayd al-Sa'idi, Usayd bin Abi Usayd al-Sa'idi, Hamza bin Abi Usayd al-Sa'idi
Possible Chains with 6+ narrators: 12

Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Muthna bin Sa'id al-Daba'i——»'Ali bin Da'ud,Abu al-Mutawakkal al-Naji——»Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, ibn Abbas, Jabir ibn 'Abdullah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Muthna bin Sa'id al-Daba'i——»Nasr bin 'Imran bin Isam——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aidh bin 'Amr al-Mazni, Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Muthna bin Sa'id al-Daba'i——»Lahaaq bin Hameed bin Sa'id——»Abu Musa al-Asha'ari, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Imran bin Husain, Samra bin Jundub, ibn Abbas
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Muthna bin Sa'id al-Daba'i——»Yazid bin Hameed, Abu Tiyah——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Muthna bin Sa'id al-Daba'i——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Muthna bin Sa'id al-Daba'i——»Talha bin Nafi' Abi Sufyan al-Askaf——»Jabir ibn 'Abdullah, Abu Ayyub al-Ansari, ibn Umar, ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Qasim bin Ma'n bin 'Abdur Rahman——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Qasim bin Ma'n bin 'Abdur Rahman——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Qasim bin Ma'n bin 'Abdur Rahman——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Qasim bin Ma'n bin 'Abdur Rahman——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Shaqayq bin Salmah al-Asadi——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Sa'd ibn Abi Waqqas
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Qasim bin Ma'n bin 'Abdur Rahman——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Zayd bin Wahb al-Jhny——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, ibn Mas'ud, Hudhayfah ibn al-Yaman
Abu Da'ud——»Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)——»'Ali bin Nasr bin 'Ali al-Jahdami Older——»al-Qasim bin Ma'n bin 'Abdur Rahman——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Ibrahim al-Nakha'i——»al-Aswad bin Yazid——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Hudhayfah ibn al-Yaman, Bilal ibn Ribah

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<