Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Abu Da'ud أبو داود السجستاني الأزدي - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 26

Possible Chains with 4 narrators: 0

Possible Chains with 5 narrators: 2

Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Huraiz bin 'Uthman bin Jabir——»'Abdullah bin Basr al-Maazni, Hiban bin Zayd al-Shr'by
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Safwan bin 'Amr bin Harm al-Saksaki——»'Abdullah bin Basr al-Maazni, Jubayr bin Nufayr al-Hadrami
Possible Chains with 6+ narrators: 24

Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Shu'aib bin Abi Hamza——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Shu'aib bin Abi Hamza——»'Abdullah bin Abd——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Shu'aib bin Abi Hamza——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Shu'aib bin Abi Hamza——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Shu'aib bin Abi Hamza——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Shu'aib bin Abi Hamza——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Shu'aib bin Abi Hamza——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»'Ataf bin Khalid bin 'Abdullah——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»'Ataf bin Khalid bin 'Abdullah——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»'Ataf bin Khalid bin 'Abdullah——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»'Ataf bin Khalid bin 'Abdullah——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»'Ataf bin Khalid bin 'Abdullah——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»'Ataf bin Khalid bin 'Abdullah——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»Rabi'a bin Yazid al-Damashqi——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Wathla bin al-'Asqa', Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Abdullah bin al-Dayli, 'Abdullah bin Hawalah
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»Isma'il bin 'Ubaidullah bin Abi Muhajir——»Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Ghnm, Fadala bin 'Ubaid bin Naqid
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»Bilal bin Sa'd bin Tamim——»Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Abu al-Darda, ibn Umar, Jabir ibn 'Abdullah
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»Sulaiman bin Musa al-Ashdaq——»Wathla bin al-'Asqa', Abu Umama al-Bahili
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»Atyh bin Qays al-Klaby——»Ubayy ibn Ka'b, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Abu al-Darda, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»al-Hakm bin Nafi', Abu al-Yaman——»Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi——»Yonus bin Maysra bin Halbus——»Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Abu Da'ud——»Ahmed bin Sa'd bin al-Hakam——»Bakr bin Khlf al-Basri——»Muhammad bin Ja'far Ghandar——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Aban bin Tghlb——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<