Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Abu Da'ud أبو داود السجستاني الأزدي - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 16

Possible Chains with 4 narrators: 0

Possible Chains with 5 narrators: 9

Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Asha'th bin 'Abdullah bin Jabir——»Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Sa'd bin Tariq, Abu Malik——»Tariq bin Ashaym al-Ashja'i, Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Possible Chains with 6+ narrators: 7

Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Talq bin Mua'wiya al-Nakha'i——»Sharih bin al-Harith bin Qays——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Urwa bin al-Ja'd / Abi al-Ja'd, 'Abdur Rahman bin Abi Bakr
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Talq bin Mua'wiya al-Nakha'i——»Abu Zara' bin 'Amr /Harm——»Abu Hurairah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Kharsha bin al-Hurr al-Fazari, 'Umar ibn al-Khattab, Abu Dharr al-Ghaffari
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Sa'id bin Masrooq Ath-Thawri——»Ibrahim bin Yazid - Taym al-Rabab——»Anas bin Malik, 'Aisha bint Abi Bakr
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Sa'id bin Masrooq Ath-Thawri——»Khaythama bin 'Abdur Rahman——»'Abdur Rahman bin Abi Sabra, Ali ibn Abi Talib, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Abbas, al-Bara' bin Azib bin al-Harith
Abu Da'ud——»Abu Husayn bin Yahya——»Hafs bin Ghyath——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Sa'id bin Masrooq Ath-Thawri——»Sa'id bin 'Amr bin Ashu'——»Sharih bin Hani' al-Harithi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Bilal ibn Ribah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<