Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan عبد الله بن عثمان - عبدان - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 650+

Possible Chains with 4 narrators: 58

'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Qays bin Wahb al-Hmdany——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Jabir bin Yazid bin al-Harith——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul 'Aziz bin Rafi'——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Abbas, ibn Umar, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Uthman bin 'Abdullah bin Muhab——»ibn Umar, Abu Hurairah, Umm Salamah, Jabir bin Samra, Musa ibn Talha
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Yazid bin Abi Ziyad——»'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Yazid bin Muslima——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Iyas al-Jariri——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Ibrahim bin Abi Ablh——»'Abdullah(Abu Abi) bin 'Amr bin Qays, Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Khalid bin Dinar Abu Khalida——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»'Ikrama bin 'Ammar——»al-Harmas bin Ziyad al-Bahli
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»'Isa bin Thman——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Fatr bin Khalifa——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Musa bin 'Uqba——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Abdullah bin Mubarak——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»'Abdullah bin Abi Awfa, 'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi——»Suhayl bin Abi Salah——»al-Harith bin Mukhlad al-Zurqi
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Jarir bin 'Abdul Hameed al-Razi——»'Abdul 'Aziz bin Rafi'——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Abbas, ibn Umar, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muhammad——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muslim al-'Abdi——»'Abdullah bin Abi Awfa
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Mhajr bin Jabir——»Tariq bin Shahab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Maysara al-Ta'ifi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»al-Azrq bin Qays al-Harithy——»ibn Umar, Anas bin Malik, Abu Burzah al-Aslami
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Smy'——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi——»Anas bin Malik, ibn Abbas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»Muhammad bin Ziyad——»Fadl ibn al-'Abbas, Muhaysa bin Mas'ud, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»Nasr bin 'Imran bin Isam——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aidh bin 'Amr al-Mazni, Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»al-J'd bin Dinar al-Yshkry——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Hammad bin Zayd——»Shu'iab bin al-Habhab al-Azdi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Isa bin 'Ubaid bin Malik——»'Abdullah bin Burayda bin al-Husayb——»Burayda bin al-Husayb, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Mas'ud, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Isa bin 'Ubaid bin Malik——»al-Rabi' bin Anas al-Bakry——»Anas bin Malik, Umm Salamah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Isa bin 'Ubaid bin Malik——»Lahaaq bin Hameed bin Sa'id——»Abu Musa al-Asha'ari, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Imran bin Husain, Samra bin Jundub, ibn Abbas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Isa bin 'Ubaid bin Malik——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Possible Chains with 5 narrators: 225

'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Uthman bin Jabla bin Abi Ruwad——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muhammad——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Uthman bin Jabla bin Abi Ruwad——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muslim al-'Abdi——»'Abdullah bin Abi Awfa
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Uthman bin Jabla bin Abi Ruwad——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Mhajr bin Jabir——»Tariq bin Shahab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Uthman bin Jabla bin Abi Ruwad——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Maysara al-Ta'ifi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Uthman bin Jabla bin Abi Ruwad——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»al-Azrq bin Qays al-Harithy——»ibn Umar, Anas bin Malik, Abu Burzah al-Aslami
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Uthman bin Jabla bin Abi Ruwad——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Uthman bin Jabla bin Abi Ruwad——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Smy'——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»'Uthman bin Jabla bin Abi Ruwad——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi——»Anas bin Malik, ibn Abbas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»Zar bin Habaysh bin Habasha——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, ibn Mas'ud, 'Abdur Rahman Ibn 'Awf
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»Abu 'Abdur Rahman al-Salmi——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Khalid bin al-Walid, ibn Mas'ud
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»Shaqayq bin Salmah al-Asadi——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Sa'd ibn Abi Waqqas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat——»Abu Hurairah, Abu al-Darda, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn 'Abdullah, ibn Umar, ibn Abbas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»Mas'ud bin Malik Abu Razayn al-Asadi——»Mu'adh ibn Jabal, ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Asha'ari, Abu Hurairah, ibn Abbas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»al-Musayb bin Rafa'i al-Asadi——»al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Harithh bin Wahb al-Khza'y, Kharsha bin al-Hurr al-Fazari, Umm Habibah bint Abi Sufyan
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»Mus'ub bin Sa'd ibn Abi Waqqas——»Talha ibn 'Ubaidullah, Ali ibn Abi Talib, 'Abdur Rahman Ibn 'Awf, Ikrimah ibn Abi Jahl, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', ibn Umar
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»Ma'bad bin Khalid al-Jadli——»Harithh bin Wahb al-Khza'y, al-Mustward bin Shadad, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, 'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)——»Swa'a al-Khza'y Akhw Mghyth——»Hafsa bint Umar, Umm Salamah, 'Aisha bint Abi Bakr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Shaqayq bin Salmah al-Asadi——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Sa'd ibn Abi Waqqas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Zayd bin Wahb al-Jhny——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, ibn Mas'ud, Hudhayfah ibn al-Yaman
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Raba'i bin Harash bin Jahsh——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Abu Musa al-Asha'ari, 'Imran bin Husain, Hudhayfah ibn al-Yaman
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Khaythama bin 'Abdur Rahman——»'Abdur Rahman bin Abi Sabra, Ali ibn Abi Talib, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Abbas, al-Bara' bin Azib bin al-Harith
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Dhar bin 'Abdullah al-Marhabi——»'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Sa'd bin 'Ubaida al-Salmi——»al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar, al-Bara' bin Azib bin al-Harith
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Sa'id bin Jubayr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Abu Mas'ud al-Badri
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Salman Abu Hazam al-Ashja'i——»ibn Umar, Abu Hurairah, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Talha bin Msrf bin 'Amr——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»'Abdullah bin Marrah al-Kharfi——»ibn Umar, al-Bara' bin Azib bin al-Harith
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»al-Musayb bin Rafa'i al-Asadi——»al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Harithh bin Wahb al-Khza'y, Kharsha bin al-Hurr al-Fazari, Umm Habibah bint Abi Sufyan
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Hilal bin Yasaf——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu al-Darda, Abu Mas'ud al-Badri, Sa'id bin Zayd, Samra bin Jundub, Salmah bin Qays al-'Ashj'y
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»'Abdullah bin Ysar——»Hudhayfah ibn al-Yaman, Ali ibn Abi Talib
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»'Ali bin al-Aqmar bin 'Amr——»ibn Umar, Umm Atiyyah Ansariyah, Abu Juhayfa al-Sawai', Usama bin Sharek al-Tha'labi, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»Maymun bin Abi Shbyb——»Mu'adh ibn Jabal, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, al-Miqdad ibn al-Aswad, ibn Mas'ud
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»Mua'wiya bin Qurrah bin Iyas——»Qurrah bin Iyas, Ma'qil bin Yasar al-Mazni, Abu Ayyub al-Ansari, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»Hameed bin Hilal——»'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Abdur Rahman bin Samra, Anas bin Malik, Hisham bin 'Amir bin Umayya, Abu Rafa'a al-'Advi
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»'Amr bin Dinar——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Abu Hurairah, Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Mnswr bin Zadhan——»al-Hakam bin 'Utayba——»Abu Juhayfa al-Sawai', Zayd bin Arqam, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha, 'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Sa'id bin Jubayr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Abu Mas'ud al-Badri
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Abu 'Ubaida bin 'Abdullah bin Mas'ud——»ibn Mas'ud, Abu Musa al-Asha'ari, 'Amr bin al-Harith bin Abi Darar, Ka'b bin 'Ajra al-Salmi, al-Ansari, 'Aisha bint Abi Bakr, Zaynab bint. Abi Mu'awiya
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»'Abdur Rahman bin Abi Layla——»Abu Layla, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hudhayfah ibn al-Yaman
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Maqsim bin Bajra——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal, 'Aisha bint Abi Bakr, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Umm Salamah, Khafaf bin Aiama bin Rahda
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Maymun bin Mahran——»Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»'Abdul al-Kareem bin Malik——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»'Abdur Rahman bin Abi Layla——»Abu Layla, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hudhayfah ibn al-Yaman
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»Habib bin Abi Thabit——»ibn Umar, ibn Abbas, Anas bin Malik, Zayd bin Arqam, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»Salmah bin Kahayl al-Hadrami——»Abu Juhayfa al-Sawai', Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah bin Abi Awfa, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»al-Hakam bin 'Utayba——»Abu Juhayfa al-Sawai', Zayd bin Arqam, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha, 'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»Sa'id bin Yahmad, Abu al-Safr——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Mu'awiya bint Suwayd al-Mazni, Abu al-Darda
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»Ata'a bin Naf' al-Kykharany——»Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Matruf bin Tarayf al-Harithi——»'Umayr bin Sa'id al-Nakha'i——»Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Asha'ari, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Mas'ud, Hassan ibn Ali bin Abi Talib
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Yazid bin Abi Ziyad——»'Abdur Rahman bin Abi Layla——»Abu Layla, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hudhayfah ibn al-Yaman
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Yazid bin Abi Ziyad——»'Abdur Rahman bin Abi Na'm——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Rafi' bin Khadij bin Rafi', al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar, Safinah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Muhammad bin Maymun, Abu Hamza——»Yazid bin Abi Ziyad——»Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat——»Abu Hurairah, Abu al-Darda, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn 'Abdullah, ibn Umar, ibn Abbas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Amr bin Maymun bin Mahran——»Maymun bin Mahran——»Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Amr bin Maymun bin Mahran——»Sulayman ibn Yasar——»Maymuna bint al-Harith, Umm Salamah, 'Aisha bint Abi Bakr, Fatima bint Qays, Hamza bin 'Amr al-Aslami, Zayd ibn Thabit
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Amr bin Maymun bin Mahran——»'Uthman bin Hadr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Amr bin Maymun bin Mahran——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Amr bin Maymun bin Mahran——»Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi——»Samra bin Jundub, 'Amr bin Akhtab, 'Amr bin Salmah bin Qays, Malik bin al-Hwyrth, Zaynab bint Abi Salamah, Anas bin Malik al-Kabi al-Qushayri
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Amr bin Maymun bin Mahran——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Amr bin Maymun bin Mahran——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib al-Ma'lm Abu Muhammad——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib al-Ma'lm Abu Muhammad——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib al-Ma'lm Abu Muhammad——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib al-Ma'lm Abu Muhammad——»Abu al-Mahzam——»Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib bin al-Shaheed al-Azdi——»'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Abdullah ibn Ja'far, 'Abdullah bin al-Sa'ib
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib bin al-Shaheed al-Azdi——»'Amr bin Dinar——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Abu Hurairah, Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib bin al-Shaheed al-Azdi——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib bin al-Shaheed al-Azdi——»Maymun bin Mahran——»Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Habib bin al-Shaheed al-Azdi——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Abdullah bin Shaqayq al-Aqayli——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Imran bin Milhan, Abu Raja' al-Atardi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Imran bin Husain, ibn Abbas, Samra bin Jundub, 'Aisha bint Abi Bakr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Abu 'Uthman al-Nahdi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn 'Ubaidullah, Sa'id bin Zayd, ibn Mas'ud
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi——»Samra bin Jundub, 'Amr bin Akhtab, 'Amr bin Salmah bin Qays, Malik bin al-Hwyrth, Zaynab bint Abi Salamah, Anas bin Malik al-Kabi al-Qushayri
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Hafsa bint Sirin——»Anas bin Malik, Umm Atiyyah Ansariyah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Abu al-Aliyya al-Bara', Ziyad bin Feroz——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Abdullah bin al-Harith al-Ansari——»Abu Hurairah, ibn Abbas, ibn Umar, Zayd bin Arqam, Anas bin Malik, 'Aisha bint Abi Bakr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Yusuf bin 'Abdullah bin al-Harith——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Abdur Rahman bin Abi Bakra——»Abu Bakra al-Thaqafi, Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah bin Abi Talha, al-Mndhr bin Aa'idh bin al-Mndhr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Ata'a bin Abi Maymuna——»Anas bin Malik, 'Imran bin Husain, Jabir bin Samra
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Amar bin Abi Amar——»ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatada ibn Rab'i, Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Mrwan al-Asfr Abu——»ibn Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Abu al-Malih ('Amir) bin Usama——»Usama bin 'Umayr al-Hadhali, Ma'qil bin Yasar al-Mazni, Nabaysha al-Hadhli, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, Wathla bin al-'Asqa'
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Nadr bin Anas bin Malik——»Anas bin Malik, ibn Abbas, Zayd bin Arqam
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Abdullah bin Fyrwz——»Anas bin Malik, Abu Burzah al-Aslami
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Ziyad bin Hassan bin Qarra, al-'Aalm——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Ali bin al-Hakam al-Binani——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Imran bin Milhan, Abu Raja' al-Atardi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Imran bin Husain, ibn Abbas, Samra bin Jundub, 'Aisha bint Abi Bakr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Mandhar bin Malik bin Qata'——»Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Asha'ari, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, ibn Abbas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Yazid bin Hameed, Abu Tiyah——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Hameed bin Hilal——»'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Abdur Rahman bin Samra, Anas bin Malik, Hisham bin 'Amir bin Umayya, Abu Rafa'a al-'Advi
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Hafsa bint Sirin——»Anas bin Malik, Umm Atiyyah Ansariyah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Muhammad bin Wasi' bin Jabir——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Suhayl bin Abi Salah——»al-Harith bin Mukhlad al-Zurqi
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Ibrahim bin Yazid - Taym al-Rabab——»Anas bin Malik, 'Aisha bint Abi Bakr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»'Abdur Rahman bin Abi Bakra——»Abu Bakra al-Thaqafi, Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah bin Abi Talha, al-Mndhr bin Aa'idh bin al-Mndhr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»al-Hakam bin 'Abdullah al-A'raj——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Imran bin Husain, Ma'qil bin Yasar al-Mazni, Abu Bakra al-Thaqafi, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Ziyad bin Jubayr bin Hiyya——»Jubayr bin Hayya al-Thaqafi, Sa'd ibn Abi Waqqas, al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Muhammad bin Ziyad——»Fadl ibn al-'Abbas, Muhaysa bin Mas'ud, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»'Amr bin Sa'id al-Quraishi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Hameed bin Hilal——»'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Abdur Rahman bin Samra, Anas bin Malik, Hisham bin 'Amir bin Umayya, Abu Rafa'a al-'Advi
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Shu'iab bin al-Habhab al-Azdi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Amar bin Abi Amar——»ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatada ibn Rab'i, Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Husayn bin Malik bin al-Khshkhash——»'Imran bin Husain, Samra bin Jundub
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Yonus bin 'Ubaid bin Dinar——»Ata'a bin Frwkh——»'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Thmamh bin 'Abdullah——»Anas bin Malik, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ziyad bin Jubayr bin Hiyya——»Jubayr bin Hayya al-Thaqafi, Sa'd ibn Abi Waqqas, al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»'Abdur Rahman bin Abi Bakra——»Abu Bakra al-Thaqafi, Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah bin Abi Talha, al-Mndhr bin Aa'idh bin al-Mndhr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Hisham bin Zayd bin Anas——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Sa'id bin Jubayr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Abu Mas'ud al-Badri
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muhammad——»Anas bin Malik
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muslim al-'Abdi——»'Abdullah bin Abi Awfa
'Abdullah bin 'Uthman - ''Aabadan——»Yazid bin Zari'——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Mhajr bin Jabir——»Tariq bin Shahab