Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab محمد بن عبيد بن حساب - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 440

Possible Chains with 4 narrators: 48

Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Muhammad bin Ziyad——»Fadl ibn al-'Abbas, Muhaysa bin Mas'ud, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Nasr bin 'Imran bin Isam——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aidh bin 'Amr al-Mazni, Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»al-J'd bin Dinar al-Yshkry——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Shu'iab bin al-Habhab al-Azdi——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»Mu'awiya bint Suwayd al-Mazni
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Jundab bin 'Abdullah al-Bajli
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Husayn bin 'Abdur Rahman al-Salmi——»Jabir bin Samra, 'Ammarah bin Ruwaybah, 'Abdullah ibn Shaddad
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Byan bin Bashr al-Ahmsi——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi——»Anas bin Malik, ibn Abbas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ibrahim bin Muhammad——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ibrahim bin Mhajr bin Jabir——»Tariq bin Shahab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-J'd bin Dinar al-Yshkry——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Bkyr bin al-Akhns——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Hakam bin 'Utayba——»Abu Juhayfa al-Sawai', Zayd bin Arqam, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha, 'Abdullah ibn Shaddad
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Sa'd bin Ibrahim——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn Ja'far, Abu Umama bin Sahl
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»al-J'd bin Dinar al-Yshkry——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Yazid bin Abi Yazid, al-Rashk——»'Amr bin Akhtab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Sa'id bin Iyas al-Jariri——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin Mutar, Abu Rayhana——»Safinah, ibn Abbas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Sa'id bin Iyas al-Jariri——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Shu'iab bin al-Habhab al-Azdi——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Yazid bin Hameed, Abu Tiyah——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Yahya bin Abi Ishaq——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Jmhan——»Safinah, 'Abdullah bin Abi Awfa
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Iyas al-Jariri——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»'Abdullah bin Swad'h——»Anas bin Malik al-Kabi al-Qushayri
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Sulaym bin Aghdar——»'Ikrama bin 'Ammar——»al-Harmas bin Ziyad al-Bahli
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Sulaym bin Aghdar——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Sulaym bin Aghdar——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Possible Chains with 5 narrators: 154

Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Isma'il bin Muhammad bin Sa'd——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Utba, 'Ammar ibn Yasir, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Uthman bin Hunayf
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin 'Abbas/'Ayyash——»Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin Jubayr bin Mut'im——»Jubayr bin Mut'im, al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Zubayr ibn al-Awwam, Ali ibn Abi Talib, 'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi, al-Mughira ibn Shu'ba
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR——»al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdullah bin 'Ubaida bin Nashayt——»Jabir ibn 'Abdullah, Sahl bin Sa'd bin Malik, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Hammad bin Zayd——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»Saleem bin Aswad, Abu al-Ash'atha——»'Umar ibn al-Khattab, Abu Dharr al-Ghaffari, Hudhayfah ibn al-Yaman, ibn Mas'ud, Salman Farsi, Abu Musa al-Asha'ari
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»al-Aswad bin Yazid——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Hudhayfah ibn al-Yaman, Bilal ibn Ribah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»al-Aswad bin Hilal al-Maharbi——»Mu'adh ibn Jabal, 'Umar ibn al-Khattab, ibn Mas'ud, al-Mughira ibn Shu'ba, Abu Hurairah, Tha'laba bin Zahdam al-Hanzali
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»Sa'id bin Jubayr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Abu Mas'ud al-Badri
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»'Amr bin Maymun al-Aw'di——»'Umar ibn al-Khattab, ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu Mas'ud al-Badri, Sa'd ibn Abi Waqqas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Tha'laba bin 'Aabad——»'Aabad al-Bdy Wald Th'albah bin 'Aabad, Samra bin Jundub
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Ibrahim bin Muhammad——»Muhammad bin al-Muntashir bin al-Ajda'——»Khawla bint la-Hudhayl, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Rqbh bin Msqlh bin Abd——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Rqbh bin Msqlh bin Abd——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Rqbh bin Msqlh bin Abd——»Qays bin Muslim al-Jadli——»Tariq bin Shahab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Rqbh bin Msqlh bin Abd——»Mjz'ah bin Zahr bin al-Aswad——»Ahban bin Aus al-Aslami, 'Abdullah bin Abi Awfa, Najiyya bin Jundab bin K'ab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Rqbh bin Msqlh bin Abd——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Rqbh bin Msqlh bin Abd——»Talha bin Msrf bin 'Amr——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Rqbh bin Msqlh bin Abd——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Rqbh bin Msqlh bin Abd——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Shaqayq bin Salmah al-Asadi——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Sa'd ibn Abi Waqqas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Zayd bin Wahb al-Jhny——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, ibn Mas'ud, Hudhayfah ibn al-Yaman
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Raba'i bin Harash bin Jahsh——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, Abu Musa al-Asha'ari, 'Imran bin Husain, Hudhayfah ibn al-Yaman
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Khaythama bin 'Abdur Rahman——»'Abdur Rahman bin Abi Sabra, Ali ibn Abi Talib, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Abbas, al-Bara' bin Azib bin al-Harith
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Dhar bin 'Abdullah al-Marhabi——»'Abdullah ibn Shaddad
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Sa'd bin 'Ubaida al-Salmi——»al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar, al-Bara' bin Azib bin al-Harith
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Sa'id bin Jubayr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Abu Mas'ud al-Badri
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Salman Abu Hazam al-Ashja'i——»ibn Umar, Abu Hurairah, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Talha bin Msrf bin 'Amr——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»'Abdullah bin Marrah al-Kharfi——»ibn Umar, al-Bara' bin Azib bin al-Harith
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»al-Musayb bin Rafa'i al-Asadi——»al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Harithh bin Wahb al-Khza'y, Kharsha bin al-Hurr al-Fazari, Umm Habibah bint Abi Sufyan
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»Hilal bin Yasaf——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu al-Darda, Abu Mas'ud al-Badri, Sa'id bin Zayd, Samra bin Jundub, Salmah bin Qays al-'Ashj'y
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»'Abdullah bin Ysar——»Hudhayfah ibn al-Yaman, Ali ibn Abi Talib
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi——»'Ali bin al-Aqmar bin 'Amr——»ibn Umar, Umm Atiyyah Ansariyah, Abu Juhayfa al-Sawai', Usama bin Sharek al-Tha'labi, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»Maymun bin Abi Shbyb——»Mu'adh ibn Jabal, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, al-Miqdad ibn al-Aswad, ibn Mas'ud
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»Mua'wiya bin Qurrah bin Iyas——»Qurrah bin Iyas, Ma'qil bin Yasar al-Mazni, Abu Ayyub al-Ansari, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»Hameed bin Hilal——»'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Abdur Rahman bin Samra, Anas bin Malik, Hisham bin 'Amir bin Umayya, Abu Rafa'a al-'Advi
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»'Amr bin Dinar——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Abu Hurairah, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»Mnswr bin Zadhan——»al-Hakam bin 'Utayba——»Abu Juhayfa al-Sawai', Zayd bin Arqam, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha, 'Abdullah ibn Shaddad
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Mughira bin Maqsam——»Shaqayq bin Salmah al-Asadi——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Sa'd ibn Abi Waqqas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Mughira bin Maqsam——»Mas'ud bin Malik Abu Razayn al-Asadi——»Mu'adh ibn Jabal, ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Asha'ari, Abu Hurairah, ibn Abbas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Mughira bin Maqsam——»Umm Musa——»Ali ibn Abi Talib, Umm Salamah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Mughira bin Maqsam——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Mughira bin Maqsam——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari——»al-Mughira bin Maqsam——»Ma'bad bin Khalid al-Jadli——»Harithh bin Wahb al-Khza'y, al-Mustward bin Shadad, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, 'Abdullah ibn Shaddad
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Yazid bin Abi Yazid, al-Rashk——»Thmamh bin 'Abdullah——»Anas bin Malik, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Yazid bin Abi Yazid, al-Rashk——»Matraf bin 'Abdullah bin al-Shakhayr——»'Abdullah bin al-Shakhayr, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, 'Ammar ibn Yasir, Ayad bin Hmar bin Aby
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Hameed bin Qays——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Hameed bin Qays——»Sulaiman bin Atyq——»Jabir ibn 'Abdullah, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Hameed bin Qays——»Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith——»Abu Sa'id al-Khudri, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik, Qays bin Qahd, Mahmud bin Labid bin 'Uqba
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Hameed bin Qays——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Hameed bin Qays——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Hameed bin Qays——»Safiyya bint Abi 'Ubaid al-Thaqafi——»Hafsa bint Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Ibn Jurayj——»'Abdul 'Aziz bin Jurayj——»'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Ibn Jurayj——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Ibn Jurayj——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Ibn Jurayj——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i——»Ibn Jurayj——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Thmamh bin 'Abdullah——»Anas bin Malik, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ziyad bin Jubayr bin Hiyya——»Jubayr bin Hayya al-Thaqafi, Sa'd ibn Abi Waqqas, al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»'Abdur Rahman bin Abi Bakra——»Abu Bakra al-Thaqafi, Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah bin Abi Talha, al-Mndhr bin Aa'idh bin al-Mndhr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Hisham bin Zayd bin Anas——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Sa'id bin Jubayr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Abu Mas'ud al-Badri
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Muhammad bin Ka'b bin Sulaym al-Qarzi——»al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Amr bin al-'Aas, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu al-Darda
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Abu Barda bin Abi Musa al-Asha'ari——»Abu Musa al-Asha'ari, Ali ibn Abi Talib, Hudhayfah ibn al-Yaman, 'Abdullah bin Saalam, al-Aghar bin Yasar, al-Mughira ibn Shu'ba
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya——»Najih bin 'Abdur Rahman——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Muhammad bin Thwr al-Sn'any——»Ma'mar bin Rashid——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Muhammad bin Thwr al-Sn'any——»Ma'mar bin Rashid——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Muhammad bin Thwr al-Sn'any——»Ma'mar bin Rashid——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Muhammad bin Thwr al-Sn'any——»Ma'mar bin Rashid——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Muhammad bin Thwr al-Sn'any——»Ma'mar bin Rashid——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Muhammad bin Thwr al-Sn'any——»Ma'mar bin Rashid——»al-J'd bin Dinar al-Yshkry——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Muhammad bin Thwr al-Sn'any——»Ma'mar bin Rashid——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Hameed bin Nafi' al-Ansari——»Abu Ayyub al-Ansari, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Zaynab bint Abi Salamah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Muhammad bin Ka'b bin Sulaym al-Qarzi——»al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Amr bin al-'Aas, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu al-Darda
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»Zararah bin Awfa al-'Amiri al-Harshi——»Abu Hurairah, 'Abdullah bin Saalam, Tamim al-Dari, ibn Abbas, 'Imran bin Husain, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»Abu al-Aliyya al-Bara', Ziyad bin Feroz——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»Azrh bin 'Abdur Rahman——»'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Da'ud bin Abi Hnd——»al-Nu'man bin Salm al-Ta'ify——»'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Abdullah bin Shaqayq al-Aqayli——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Imran bin Milhan, Abu Raja' al-Atardi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Imran bin Husain, ibn Abbas, Samra bin Jundub, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Abu 'Uthman al-Nahdi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha ibn 'Ubaidullah, Sa'id bin Zayd, ibn Mas'ud
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi——»Samra bin Jundub, 'Amr bin Akhtab, 'Amr bin Salmah bin Qays, Malik bin al-Hwyrth, Zaynab bint Abi Salamah, Anas bin Malik al-Kabi al-Qushayri
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Hafsa bint Sirin——»Anas bin Malik, Umm Atiyyah Ansariyah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Abu al-Aliyya al-Bara', Ziyad bin Feroz——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Abdullah bin al-Harith al-Ansari——»Abu Hurairah, ibn Abbas, ibn Umar, Zayd bin Arqam, Anas bin Malik, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Yusuf bin 'Abdullah bin al-Harith——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Abdur Rahman bin Abi Bakra——»Abu Bakra al-Thaqafi, Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah bin Abi Talha, al-Mndhr bin Aa'idh bin al-Mndhr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»'Ata'a bin Abi Maymuna——»Anas bin Malik, 'Imran bin Husain, Jabir bin Samra
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Amar bin Abi Amar——»ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatada ibn Rab'i, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Mrwan al-Asfr Abu——»ibn Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Khalid bin Mahran al-Hadha'——»Abu al-Malih ('Amir) bin Usama——»Usama bin 'Umayr al-Hadhali, Ma'qil bin Yasar al-Mazni, Nabaysha al-Hadhli, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, Wathla bin al-'Asqa'
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»'Abdullah bin Burayda bin al-Husayb——»Burayda bin al-Husayb, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Mas'ud, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Yahya bin Abi Kathir——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»'Amr bin Sa'id bin al-As——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Badayl bin Maysarah——»Anas bin Malik, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»al-Husain bin Dhakwan al-Mua'lam——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Nadr bin Anas bin Malik——»Anas bin Malik, ibn Abbas, Zayd bin Arqam
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Abdullah bin Fyrwz——»Anas bin Malik, Abu Burzah al-Aslami
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Ziyad bin Hassan bin Qarra, al-'Aalm——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Ali bin al-Hakam al-Binani——»Anas bin Malik
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Imran bin Milhan, Abu Raja' al-Atardi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Imran bin Husain, ibn Abbas, Samra bin Jundub, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Mandhar bin Malik bin Qata'——»Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Asha'ari, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, ibn Abbas
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Yazid bin Hameed, Abu Tiyah——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Sulaym bin Aghdar——»Ash'th bin 'Abdul Malik——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Muhammad bin 'Ubaid bin Hsab——»Sulaym bin Aghdar——»Ash'th bin 'Abdul Malik——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<