Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki عبد الله بن جعفر البرمكي - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 567+

Possible Chains with 4 narrators: 31

'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Jundab bin 'Abdullah al-Bajli
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Kharija ibn Zayd ibn Thabit——»Zayd ibn Thabit, Sahl bin Sa'd bin Malik, Usamah ibn Zayd, Jamila bint Sa'd ibn ar-Rabi', 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, Umm al-'Ala' al-Ansariyya
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Muhammad bin 'Uqba——»Abu Hannah/Hayyah/Habba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Byan bin Bashr al-Ahmsi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Jami' bin Abi Rashid——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salm Abi al-Nadr——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abdullah bin Abi Awfa
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Shbyb bin Ghrqd'h——»'Urwa bin al-Ja'd / Abi al-Ja'd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Uthman bin Hakeem bin 'Aabad——»Abu Umama bin Sahl, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, 'Abdur Rahman bin Shayba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Sa'id bin al-Mrzban al-Bsy——»Anas bin Malik
Possible Chains with 5 narrators: 153

'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ma'n bin 'Isa bin Yahya——»Ibrahim bin Tahman——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ma'n bin 'Isa bin Yahya——»Ibrahim bin Tahman——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»'Abdullah bin Abi Awfa, 'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ma'n bin 'Isa bin Yahya——»Ibrahim bin Tahman——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ma'n bin 'Isa bin Yahya——»Ibrahim bin Tahman——»Nasr bin 'Imran bin Isam——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aidh bin 'Amr al-Mazni, Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ma'n bin 'Isa bin Yahya——»Ibrahim bin Tahman——»Muhammad bin Ziyad——»Fadl ibn al-'Abbas, Muhaysa bin Mas'ud, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ma'n bin 'Isa bin Yahya——»Ibrahim bin Tahman——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ma'n bin 'Isa bin Yahya——»Ibrahim bin Tahman——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Tha'laba bin 'Aabad——»'Aabad al-Bdy Wald Th'albah bin 'Aabad, Samra bin Jundub
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»al-Hakam bin 'Utayba——»Abu Juhayfa al-Sawai', Zayd bin Arqam, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha, 'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»Muhammad bin 'Ali b. al-Hussain al-Baqir——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn Ja'far, Samra bin Jundub, ibn Abbas, ibn Umar
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»Karayb bin Abi Muslim——»ibn Abbas, Umm Fadl Lubaba bint al-Harith, Maymuna bint al-Harith, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Umm Hani bint Abi Talib
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Salman Abu Hazam al-Ashja'i——»ibn Umar, Abu Hurairah, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Wahb bin Munabbih al-Abnavi——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Muhammad bin Yahya bin Hiban——»Wasay' bin Habban bin Munqidh, Rafi' bin Khadij bin Rafi', Anas bin Malik, 'Abbad bin Tameem Mazni, 'Amr bin Saleem bin Khalada, al-Qasim bin Makhrama
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Hameed bin Nafi' al-Ansari——»Abu Ayyub al-Ansari, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Zaynab bint Abi Salamah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Muhammad bin Ka'b bin Sulaym al-Qarzi——»al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Amr bin al-'Aas, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu al-Darda
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ja'far bin Muhammad bin 'Ali——»Muhammad bin 'Ali b. al-Hussain al-Baqir——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn Ja'far, Samra bin Jundub, ibn Abbas, ibn Umar
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Sulaiman bin Atyq——»Jabir ibn 'Abdullah, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith——»Abu Sa'id al-Khudri, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik, Qays bin Qahd, Mahmud bin Labid bin 'Uqba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Safiyya bint Abi 'Ubaid al-Thaqafi——»Hafsa bint Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Sa'd bin Ibrahim——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn Ja'far, Abu Umama bin Sahl
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Isma'il bin Muhammad bin Sa'd——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Utba, 'Ammar ibn Yasir, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Uthman bin Hunayf
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin 'Abbas/'Ayyash——»Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hurairah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin Jubayr bin Mut'im——»Jubayr bin Mut'im, al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Zubayr ibn al-Awwam, Ali ibn Abi Talib, 'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi, al-Mughira ibn Shu'ba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR——»al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdullah bin 'Ubaida bin Nashayt——»Jabir ibn 'Abdullah, Sahl bin Sa'd bin Malik, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Thmamh bin 'Abdullah——»Anas bin Malik, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Abu Hurairah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Ziyad bin Jubayr bin Hiyya——»Jubayr bin Hayya al-Thaqafi, Sa'd ibn Abi Waqqas, al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»'Abdur Rahman bin Abi Bakra——»Abu Bakra al-Thaqafi, Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah bin Abi Talha, al-Mndhr bin Aa'idh bin al-Mndhr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Hisham bin Zayd bin Anas——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Sa'id bin Jubayr——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Abu Mas'ud al-Badri
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»'Abdullah bin 'Awn bin Artaban——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»Rakayn bin al-Rabi' bin 'Amila——»ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»Rashid bin Kaysan al-Absi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»'Abdul 'Aziz bin Rafi'——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Abbas, ibn Umar, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Ishaq bin Yusuf bin Mrdas——»Sharayk bin 'Abdullah——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Ata'a bin al-Sa'ib al-Thaqifi——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Sa'd bin Ibrahim——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn Ja'far, Abu Umama bin Sahl
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Sa'id bin Myna——»'Abdullah ibn al-Zubayr, Jabir ibn 'Abdullah, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Abu Hurairah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»'Ikrama bin Khalid bin al-Aas——»Khalid bin al-'As bin Hisham, Abu Hurairah, ibn Abbas, ibn Umar, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Malik bin Aws bin al-Hadathan
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Syf bin Sulaiman——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Shdad bin 'Abdullah——»Abu Hurairah, Shadad bin Aus bin Thabit, 'Amr bin 'Absa al-Salmi, Wathla bin al-'Asqa', Abu Umama al-Bahili, Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Abd'h bin Abi Lbabh——»ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith——»Abu Sa'id al-Khudri, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik, Qays bin Qahd, Mahmud bin Labid bin 'Uqba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»al-Muttalib bin 'Abdullah bin Hantab——»'Umar ibn al-Khattab, Abu Musa al-Asha'ari, Zayd ibn Thabit, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yahya bin Abi Kathir——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Abu 'Ubaid al-Madhhaji——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Sulaiman bin Habib al-Maharbi——»Abu Umama al-Bahili, Abu Hurairah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Anas bin Malik, al-Walid bin 'Ubada bin As-Samit
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Hsan bin Atyh al-Mharby——»Abu Umama al-Bahili, 'Unbasa bin Abi Sufyan
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Rabi'ya bin Abi 'Abdur Rahman (Farrukh)——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yazid bin Yazid bin Jabir——»'Abdur Rahman bin Abi 'Amra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»'Abdullah bin Abi Awfa, 'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»'Abdur Rahman bin 'Abis al-Nakha'i——»ibn Abbas, Umm Y'aqub
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Salmah bin Kahayl al-Hadrami——»Abu Juhayfa al-Sawai', Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah bin Abi Awfa, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Tarq bin 'Abdur Rahman——»'Abdullah bin Abi Awfa
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Jundab bin 'Abdullah al-Bajli
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»Mu'awiya bint Suwayd al-Mazni
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Byan bin Bashr al-Ahmsi——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Jami' bin Abi Rashid——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Jama' bin Shadad al-Maharbi——»Tarq bin 'Abdullah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Habib bin Abi Thabit——»ibn Umar, ibn Abbas, Anas bin Malik, Zayd bin Arqam, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Husayn bin 'Abdur Rahman al-Salmi——»Jabir bin Samra, 'Ammarah bin Ruwaybah, 'Abdullah ibn Shaddad
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Abi Layla——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Abi Layla——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Abi Layla——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Abi Layla——»'Amr bin Murrah bin 'Abdullah——»'Abdullah bin Abi Awfa
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Abi Layla——»Salmah bin Kahayl al-Hadrami——»Abu Juhayfa al-Sawai', Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah bin Abi Awfa, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Imam Maalik——»'Amir bin 'Abdullah——»'Abdullah ibn al-Zubayr, Anas bin Malik, 'Amr bin Saleem bin Khalada
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Imam Maalik——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Imam Maalik——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Imam Maalik——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Imam Maalik——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Imam Maalik——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»'Uqba bin Khalid bin 'Uqba - al-Majdar——»Imam Maalik——»Sharayk bin 'Abdullah bin Abi Namr——»Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sulaiman bin Da'ud bin Da'ud——»'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki——»Sulaiman bin Da'ud bin Da'ud——»'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad——»Musa bin 'Uqba——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<