Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Teachers List: Muhammad bin Aadm bin Sulaiman محمد بن آدم بن سليمان الجهني

محمد بن آدم بن سليمان الجهني
38474-Muhammad bin Aadm bin Sulaiman (10) [Sadooq]
[d. 250 AH]

al-Juhni

Teachers found: 17 [11(listed) & 7(discovered)]

Makkah (1)  

Marwan bin Mua'wiya al-Fazari
Abu 'Abdullah
      

Kufa (14)  

Marwan bin Mua'wiya al-Fazari
Abu 'Abdullah
      
Hafs bin Ghyath
Abu 'Umar
      
Sulaiman bin Hayan al-Azdi
Abu Khalid
      
'Abdul Rahim bin Sulaiman
Abu 'Ali
      
'Abdah bin Sulaiman al-Klabi
Abu Muhammad
      
'Umar bin 'Ubaid bin Abi Umayya
Abu Hafs
      
Muhammad bin Khazim al-Darir
Abu Mua'wiya
      
Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan
Abu 'Abdur Rahman
      
Yahya bin Zakaria bin Abi Zaida
Abu Sa'id
      
'Ali bin Hashim bin al-Burayd
Abu al-Hasan
      
Yahya bin 'Abdul Malik       
'Ali bin 'Abbas       
Yusuf bin Atyh al-Bahly
Abu al-Mndhr
      
Hafs bin 'Umar bin 'Ubaid       

Baghdad (1)  

Muhammad bin Mysr
Abu Sa'd
      

Damascus (1)  

Marwan bin Mua'wiya al-Fazari
Abu 'Abdullah
      

Hamadan (1)  

Yahya bin Zakaria bin Abi Zaida
Abu Sa'id
      

Merv (1)  

'Abdullah bin Mubarak
Abu 'Abdur Rahman
      

Raqqa (1)  

al-Hasan bin 'Umar/'Amr
Abu al-Malih, Abu 'Abdullah
      

Bulkh (1)  

Muhammad bin Mysr
Abu Sa'd
      

Asbahan (1)  

Yahya bin 'Abdul Malik       


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<