Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Students List: al-J'd bin Dinar al-Yshkry الجعد بن دينار اليشكري

الجعد بن دينار اليشكري
11580-al-J'd bin Dinar al-Yshkry (4)
Abu 'Uthman [Thiqah]

al-Basra
al-Basri

Students found: 9 [8(listed) & 4(discovered)]

Makkah (1)  

Ibrahim bin Tahman
Abu Sa'id
      

Medina (1)  

Ma'mar bin Rashid
Abu 'Urwa
      

Basra (8)  

Shu'bah bin al-Hajjaj
Abu Bastam
      
Hammad bin Salama
Abu Salma, Abu Sakhar
      
Hammad bin Zayd
Abu Isma'il
      
Ma'mar bin Rashid
Abu 'Urwa
      
Isma'il bin Ibrahim - Ibn 'Aliya
Abu Bashr
      
'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan
Abu 'Ubaida
      
Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari
Abu 'Awanah
      
Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i
Abu Sulaiman
      

Wasit (2)  

Shu'bah bin al-Hajjaj
Abu Bastam
      
Wadah bin 'Abdullah al-Yashkari
Abu 'Awanah
      

Yemen (1)  

Ma'mar bin Rashid
Abu 'Urwa
      

Khurasan (1)  

Ibrahim bin Tahman
Abu Sa'id
      

Nisapur (1)  

Ibrahim bin Tahman
Abu Sa'id
      


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<