Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Yahya bin Yaman al-Jly يحيى بن يمان العجلي - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 12

Possible Chains with 3 narrators: 0

Possible Chains with 4 narrators: 0

Possible Chains with 5+ narrators: 12

Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Ata'a bin al-Sa'ib al-Thaqifi——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»'Imran bin Milhan, Abu Raja' al-Atardi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Imran bin Husain, ibn Abbas, Samra bin Jundub, 'Aisha bint Abi Bakr
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»Ibrahim bin Yazid - Taym al-Rabab——»Anas bin Malik, 'Aisha bint Abi Bakr
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»'Abdullah bin Dinar——»ibn Umar, Anas bin Malik
Yahya bin Yaman al-Jly——»'Umar bin Muhammad bin al-Hasan——»Waki' bin al-Jarrah——»al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»Qays bin Sa'd al-Mky——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<