Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

al-Jarrah bin Malih bin 'Ady الجراح بن مليح بن عدي - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 53

Possible Chains with 3 narrators: 4

al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Ata'a bin al-Sa'ib al-Thaqifi——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Possible Chains with 4 narrators: 19

al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»'Imran bin Milhan, Abu Raja' al-Atardi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Imran bin Husain, ibn Abbas, Samra bin Jundub, 'Aisha bint Abi Bakr
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»Ibrahim bin Yazid - Taym al-Rabab——»Anas bin Malik, 'Aisha bint Abi Bakr
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Imran bin Muslim al-Munqari——»'Abdullah bin Dinar——»ibn Umar, Anas bin Malik
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»'Abdullah bin Abi Awfa, 'Abdullah ibn Shaddad
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Ali bin al-Aqmar bin 'Amr——»ibn Umar, Umm Atiyyah Ansariyah, Abu Juhayfa al-Sawai', Usama bin Sharek al-Tha'labi, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Awn bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Utba, Abu Hurairah
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Alqama bin Mrthd——»Tariq bin Shahab
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»Sa'id bin Abi Barda——»Anas bin Malik
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»Habib bin Abi Thabit——»ibn Umar, ibn Abbas, Anas bin Malik, Zayd bin Arqam, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»Jama' bin Shadad al-Maharbi——»Tarq bin 'Abdullah
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»Muhammad bin 'Abdur Rahman bin 'Ubaid——»al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, Musa ibn Talha
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm——»Muhammad bin 'Amr bin Hazm, 'Abdullah bin Zayd, Abu Hannah/Hayyah/Habba, Khalida bint Anas, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abbad bin Tameem Mazni
al-Jarrah bin Malih bin 'Ady——»'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 'Utba——»al-Walid bin al-Yzar bin Hryth——»Anas bin Malik

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<