Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Sa'id bin Kathir bin 'Afayr �������� ���� �������� ���� �������� - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 588+

Possible Chains with 4 narrators: 35

Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Abdullah ibn Ja'far, 'Abdullah bin al-Sa'ib
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abd Rabba bin Sa'id bin Qays bin 'Amr——»Qays bin 'Amr bin Qays, Abu Umama bin Sahl
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Bukayr bin 'Abdullah bin al-Ashj——»Mahmud bin Labid bin 'Uqba, Abu Umama bin Sahl
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Harith bin Y'aqub——»Sahl bin Sa'd bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Zuhrah bin Ma'bad bin 'Abdullah——»'Abdullah bin Hisham
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yazid bin 'Abdullah bin Usama B. al-Haad——»Tha'laba bin Abi Malik, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Qahayd bin Mutraf, 'Abdullah bin Khabbab ibn al-Aratt, Zubayr ibn al-Awwam
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ibrahim bin Abi Ablh——»'Abdullah(Abu Abi) bin 'Amr bin Qays, Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khalid bin Abi 'Imran——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Sa'id bin Yazid al-Humayri——»'Uthman ibn 'Affaan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Safwan bin Slym al-Madni——»ibn Umar, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Ghnm, Abu Umama bin Sahl
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»'Abdullah bin Dinar——»ibn Umar, Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»'Abdullah bin Abi Bakr bin Muh. b. 'Amr——»Anas bin Malik, 'Abbad bin Tameem Mazni
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»'Abdullah bin Dinar——»ibn Umar, Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Bukayr bin 'Abdullah bin al-Ashj——»Mahmud bin Labid bin 'Uqba, Abu Umama bin Sahl
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Y'aqub bin 'Abdur Rahman——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Y'aqub bin 'Abdur Rahman——»'Amr bin Abi 'Amr (Maysayra)——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Y'aqub bin 'Abdur Rahman——»Musa bin 'Uqba——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Y'aqub bin 'Abdur Rahman——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Y'aqub bin 'Abdur Rahman——»Suhayl bin Abi Salah——»al-Harith bin Mukhlad al-Zurqi
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Hameed bin Han'i Abu——»'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman
Possible Chains with 5 narrators: 166

Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdur Rahman bin al-Qasim——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdur Rahman bin al-Qasim——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdur Rahman bin al-Qasim——»'Abdullah bin 'Abdullah Ibn 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Asma' bint Zayd ibn al-Khattab
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdur Rahman bin al-Qasim——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdur Rahman bin al-Qasim——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Suhayl bin Abi Salah——»al-Harith bin Mukhlad al-Zurqi
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Salm Abi al-Nadr——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abdullah bin Abi Awfa
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Musa bin 'Ali bin Rabah——»'Ali bin Rabah bin Qasayr——»'Amr bin al-'Aas, Suraqa bin Malik, Fadala bin 'Ubaid bin Naqid, al-Mustward bin Shadad, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Mu'awiya bin Hadeej
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Musa bin 'Ali bin Rabah——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Musa bin 'Ali bin Rabah——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Musa bin 'Ali bin Rabah——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Musa bin 'Ali bin Rabah——»Yazid bin Abi Mansur——»Anas bin Malik, Abu Rafi', 'Aisha bint Abi Bakr
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Musa bin 'Ali bin Rabah——»Hban bin Abi Jblh——»'Amr bin al-'Aas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Hameed bin Nafi' al-Ansari——»Abu Ayyub al-Ansari, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Zaynab bint Abi Salamah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Muhammad bin Ka'b bin Sulaym al-Qarzi——»al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Amr bin al-'Aas, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu al-Darda
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ibrahim bin Nshyt——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ibrahim bin Nshyt——»Bukayr bin 'Abdullah bin al-Ashj——»Mahmud bin Labid bin 'Uqba, Abu Umama bin Sahl
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ibrahim bin Nshyt——»'Abdullah bin Abd——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl——»'Arak bin Malik——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Zaynab bint Abi Salamah, Nawfal bin Mu'awiyah al-Dayli
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl——»Abu Salama bin 'Abdur Rahman——»Abu Hurairah, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdur Rahman Ibn 'Awf, 'Uthman ibn 'Affaan, Talha ibn 'Ubaidullah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl——»Bukayr bin 'Abdullah bin al-Ashj——»Mahmud bin Labid bin 'Uqba, Abu Umama bin Sahl
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl——»Bakr bin Swad'h bin Thmamh——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ubaidullah bin Abi Ja'far——»Hamza bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Hafsa bint Umar
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ubaidullah bin Abi Ja'far——»Abu Salama bin 'Abdur Rahman——»Abu Hurairah, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdur Rahman Ibn 'Awf, 'Uthman ibn 'Affaan, Talha ibn 'Ubaidullah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ubaidullah bin Abi Ja'far——»Abu 'Abdur Rahman al-Habli——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni, Abu Dharr al-Ghaffari, Fadala bin 'Ubaid bin Naqid, Amarh bin Shbyb
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ubaidullah bin Abi Ja'far——»Bukayr bin 'Abdullah bin al-Ashj——»Mahmud bin Labid bin 'Uqba, Abu Umama bin Sahl
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ubaidullah bin Abi Ja'far——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ubaidullah bin Abi Ja'far——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ubaidullah bin Abi Ja'far——»Salm bin Abi Salm——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ubaidullah bin Abi Ja'far——»Muhammad bin 'Amr bin 'Ata'——»Abu Hurairah, ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hameed al-Sa'idi al-Ansari
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Hnyn bin Abi Hkym al-Amwy——»Salm Abi al-Nadr——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abdullah bin Abi Awfa
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Hnyn bin Abi Hkym al-Amwy——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Hnyn bin Abi Hkym al-Amwy——»'Ali bin Rabah bin Qasayr——»'Amr bin al-'Aas, Suraqa bin Malik, Fadala bin 'Ubaid bin Naqid, al-Mustward bin Shadad, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Mu'awiya bin Hadeej
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Hnyn bin Abi Hkym al-Amwy——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Hasan bin Thwban bin 'Amir——»Salah bin Abi Aryb——»Khallad bin al-Saib bin Khallad
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Hasan bin Thwban bin 'Amir——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Hasan bin Thwban bin 'Amir——»Qays bin Rafa'i al-Qaysy——»ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Abu Hurairah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Hasan bin Thwban bin 'Amir——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khalid bin Yazid——»Sa'id bin Abi Hilal——»Jabir ibn 'Abdullah,
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khalid bin Yazid——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khalid bin Yazid——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khalid bin Yazid——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khayr bin Na'eem——»'Abdullah bin Hbyrh——»Maslama bin Mukhallad bin al-Samit, 'Abdur Rahman bin Ghnm, Qubaysa bin Zuwayb
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khayr bin Na'eem——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khayr bin Na'eem——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Sa'id bin Yazid al-Humayri——»Khalid bin Abi 'Imran——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Sa'id bin Yazid al-Humayri——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Kathir bin Frqd al-Madni——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Kathir bin Frqd al-Madni——»Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm——»Muhammad bin 'Amr bin Hazm, 'Abdullah bin Zayd, Abu Hannah/Hayyah/Habba, Khalida bint Anas, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abbad bin Tameem Mazni
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»'Abdur Rahman bin Jbyr——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»Rashid bin Sa'd——»Thawban bin Bujdud, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu al-Darda, 'Amr bin al-'Aas, Dhw Mkhbr Bksr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»'Ali bin Abi Talha——»ibn Abbas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»Rabi'a bin Yazid al-Damashqi——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Wathla bin al-'Asqa', Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Abdullah bin al-Dayli, 'Abdullah bin Hawalah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»Habib bin 'Ubaid al-Rhby——»'Arbad bin Sariyya al-Salmi, Zubayb bin Tha'laba, Abu Umama bin Sahl, 'Utba bin Abd al-Slmy, Habib bin Muslama, Jubayr bin Nufayr al-Hadrami
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Mu'awiya bin Salah bin Hadayr——»Azhar bin Sa'id al-Harazi——»Abu Umama al-Bahili
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yahya bin Ayoub bin Abi Zara' al-Bajli——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yahya bin Ayoub bin Abi Zara' al-Bajli——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Aqil bin Khalid bin 'Aqil——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Aqil bin Khalid bin 'Aqil——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Aqil bin Khalid bin 'Aqil——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Aqil bin Khalid bin 'Aqil——»Salmah bin Kahayl al-Hadrami——»Abu Juhayfa al-Sawai', Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah bin Abi Awfa, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Aqil bin Khalid bin 'Aqil——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yonus bin Yazid bin Abi al-Nijad——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yonus bin Yazid bin Abi al-Nijad——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yonus bin Yazid bin Abi al-Nijad——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yonus bin Yazid bin Abi al-Nijad——»'Amarah bin Ghazya bin al-Harith——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yonus bin Yazid bin Abi al-Nijad——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Nadr bin Muhammad——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»'Abdullah bin Abi Awfa, 'Abdullah ibn Shaddad
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Nadr bin Muhammad——»'Abdul 'Aziz bin Rafi'——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Abbas, ibn Umar, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Nadr bin Muhammad——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Nadr bin Muhammad——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Isma'il bin Muhammad bin Sa'd——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Utba, 'Ammar ibn Yasir, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Uthman bin Hunayf
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin 'Abbas/'Ayyash——»Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hurairah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin Jubayr bin Mut'im——»Jubayr bin Mut'im, al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Zubayr ibn al-Awwam, Ali ibn Abi Talib, 'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi, al-Mughira ibn Shu'ba
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR——»al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdullah bin 'Ubaida bin Nashayt——»Jabir ibn 'Abdullah, Sahl bin Sa'd bin Malik, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Nadr bin Anas bin Malik——»Anas bin Malik, ibn Abbas, Zayd bin Arqam
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Abdullah bin Fyrwz——»Anas bin Malik, Abu Burzah al-Aslami
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Ziyad bin Hassan bin Qarra, al-'Aalm——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Ali bin al-Hakam al-Binani——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»'Imran bin Milhan, Abu Raja' al-Atardi——»'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, 'Imran bin Husain, ibn Abbas, Samra bin Jundub, 'Aisha bint Abi Bakr
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»al-Mandhar bin Malik bin Qata'——»Ali ibn Abi Talib, Abu Musa al-Asha'ari, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, ibn Abbas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»Sa'id bin Abi 'Aruba——»Yazid bin Hameed, Abu Tiyah——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Shu'iab bin al-Habhab al-Azdi——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Yazid bin Hameed, Abu Tiyah——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Yahya bin Abi Ishaq——»Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Jmhan——»Safinah, 'Abdullah bin Abi Awfa
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»K'hms bin al-Mnhal al-Sdwsy——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»'Abdullah bin Abi Bakr bin Muh. b. 'Amr——»Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm——»Muhammad bin 'Amr bin Hazm, 'Abdullah bin Zayd, Abu Hannah/Hayyah/Habba, Khalida bint Anas, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abbad bin Tameem Mazni
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»'Abdullah bin Abi Bakr bin Muh. b. 'Amr——»'Umarh bint 'Abdur Rahman——»'Aisha bint Abi Bakr, Umm Hisham bint Haritha bin al-Nu'man, Habiba bint Sahl bin Tha'laba, Hamnah bint Jahsh
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Muhammad bin Yahya bin Hiban——»Wasay' bin Habban bin Munqidh, Rafi' bin Khadij bin Rafi', Anas bin Malik, 'Abbad bin Tameem Mazni, 'Amr bin Saleem bin Khalada, al-Qasim bin Makhrama
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Ibn Jurayj——»'Abdul 'Aziz bin Jurayj——»'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Ibn Jurayj——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Ibn Jurayj——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Ibn Jurayj——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Yahya bin Ayoub al-Ghafiqi——»Ibn Jurayj——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Y'aqub bin 'Abdur Rahman——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Y'aqub bin 'Abdur Rahman——»Suhayl bin Abi Salah——»Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat——»Abu Hurairah, Abu al-Darda, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn 'Abdullah, ibn Umar, ibn Abbas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»Y'aqub bin 'Abdur Rahman——»Suhayl bin Abi Salah——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»al-Harith bin Y'aqub——»Sahl bin Sa'd bin Malik
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Salm Abi al-Nadr——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abdullah bin Abi Awfa
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»'Abd Rabba bin Sa'id bin Qays bin 'Amr——»Qays bin 'Amr bin Qays, Abu Umama bin Sahl
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Rabi'ya bin Abi 'Abdur Rahman (Farrukh)——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Hban bin Was' bin Hban——»Khallad bin al-Saib bin Khallad
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Bakr bin Swad'h bin Thmamh——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Thmamh bin Shfy——»Fadala bin 'Ubaid bin Naqid, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni, Shm'wn bin Zayd, Qubaysa bin Zuwayb
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Sa'id bin al-Harith bin Abi Sa'id——»Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, ibn Umar, Jabir ibn 'Abdullah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Sa'id bin Abi Hilal——»Jabir ibn 'Abdullah,
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»'Amir bin Yahya bin Habib——»Fadala bin 'Ubaid bin Naqid
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»'Amr bin al-Harith bin Ya'qub——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Hameed bin Han'i Abu——»'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Hayy bin Hani' Abu Qabayl——»'Ubada bin As-Samit, 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Rabi'a bin Yazid al-Damashqi——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Wathla bin al-'Asqa', Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Abdullah bin al-Dayli, 'Abdullah bin Hawalah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Zuhrah bin Ma'bad bin 'Abdullah——»'Abdullah bin Hisham
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Haywat bin Sharih bin Safwan——»Yazid bin 'Abdullah bin Usama B. al-Haad——»Tha'laba bin Abi Malik, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Qahayd bin Mutraf, 'Abdullah bin Khabbab ibn al-Aratt, Zubayr ibn al-Awwam
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»al-Harith bin Yazid al-Hdrmy——»Jubayr bin Nufayr al-Hadrami
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Hameed bin Han'i Abu——»'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»al-Dhak bin Shrhbyl——»Abu Hurairah, ibn Umar
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»'Amr bin Jabir al-Hdrmy——»Jabir ibn 'Abdullah, Sahl bin Sa'd bin Malik, 'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Zayd bin Abi Atab——»Abu Hurairah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Amr bin Saleem bin Khalada
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Salah bin Rustam al-Hashimi——»Thawban bin Bujdud, 'Abdullah bin Hawalah
Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»'Abdullah bin Wahb——»Sa'id bin Abi Ayoub——»Rabi'ya bin Syf bin Mat'——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Fadala bin 'Ubaid bin Naqid

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<