Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Harun bin 'Abdullah al-Hamal هارون بن عبد الله بن مروان الحمال - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 979+

Possible Chains with 4 narrators: 58

Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Jundab bin 'Abdullah al-Bajli
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Kharija ibn Zayd ibn Thabit——»Zayd ibn Thabit, Sahl bin Sa'd bin Malik, Usamah ibn Zayd, Jamila bint Sa'd ibn ar-Rabi', 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, Umm al-'Ala' al-Ansariyya
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Muhammad bin 'Uqba——»Abu Hannah/Hayyah/Habba
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Byan bin Bashr al-Ahmsi——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Jami' bin Abi Rashid——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salm Abi al-Nadr——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abdullah bin Abi Awfa
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Shbyb bin Ghrqd'h——»'Urwa bin al-Ja'd / Abi al-Ja'd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»al-Hasan bin al-Hr bin al-Hakam——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»Ibrahim bin Muslim al-'Abdi——»'Abdullah bin Abi Awfa
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Kahmas bin al-Hasan al-Tamimi——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Yazid bin Abi 'Ubaid——»'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»'Abdul Malik bin Aby——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Jarmi——»Sa'd Client Abi Bakr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Mas'ar bin Kadam——»'Ammarah bin Ruwaybah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair——»Yahya bin Abi al-Haythum al-Atar——»Yusuf bin 'Abdullah bin Salam
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair——»'Isa bin Thman——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin 'Abdullah bin al-Zubair——»Fatr bin Khalifa——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»Sa'd bin Tariq, Abu Malik——»Tariq bin Ashaym al-Ashja'i, Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»Huraiz bin 'Uthman bin Jabir——»'Abdullah bin Basr al-Maazni, Hiban bin Zayd al-Shr'by
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Yazid bin Harun——»Sa'id bin Iyas al-Jariri——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Wahb bin Jarir bin Hazim bin Zayd——»Jarir bin Hazim bin Zayd——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Wahb bin Jarir bin Hazim bin Zayd——»'Ikrama bin 'Ammar——»al-Harmas bin Ziyad al-Bahli
Possible Chains with 5 narrators: 338

Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Tha'laba bin 'Aabad——»'Aabad al-Bdy Wald Th'albah bin 'Aabad, Samra bin Jundub
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»al-Hakam bin 'Utayba——»Abu Juhayfa al-Sawai', Zayd bin Arqam, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha, 'Abdullah ibn Shaddad
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»Muhammad bin 'Ali b. al-Hussain al-Baqir——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn Ja'far, Samra bin Jundub, ibn Abbas, ibn Umar
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»Karayb bin Abi Muslim——»ibn Abbas, Umm Fadl Lubaba bint al-Harith, Maymuna bint al-Harith, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Umm Hani bint Abi Talib
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Salman Abu Hazam al-Ashja'i——»ibn Umar, Abu Hurairah, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Wahb bin Munabbih al-Abnavi——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Jabir ibn 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Muhammad bin Yahya bin Hiban——»Wasay' bin Habban bin Munqidh, Rafi' bin Khadij bin Rafi', Anas bin Malik, 'Abbad bin Tameem Mazni, 'Amr bin Saleem bin Khalada, al-Qasim bin Makhrama
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Hameed bin Nafi' al-Ansari——»Abu Ayyub al-Ansari, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Zaynab bint Abi Salamah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Muhammad bin Ka'b bin Sulaym al-Qarzi——»al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Amr bin al-'Aas, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu al-Darda
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ja'far bin Muhammad bin 'Ali——»Muhammad bin 'Ali b. al-Hussain al-Baqir——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn Ja'far, Samra bin Jundub, ibn Abbas, ibn Umar
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Sulaiman bin Atyq——»Jabir ibn 'Abdullah, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith——»Abu Sa'id al-Khudri, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik, Qays bin Qahd, Mahmud bin Labid bin 'Uqba
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Safiyya bint Abi 'Ubaid al-Thaqafi——»Hafsa bint Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Sa'd bin Ibrahim——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn Ja'far, Abu Umama bin Sahl
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Isma'il bin Muhammad bin Sa'd——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Utba, 'Ammar ibn Yasir, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Uthman bin Hunayf
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin 'Abbas/'Ayyash——»Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin Jubayr bin Mut'im——»Jubayr bin Mut'im, al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Zubayr ibn al-Awwam, Ali ibn Abi Talib, 'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi, al-Mughira ibn Shu'ba
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR——»al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdullah bin 'Ubaida bin Nashayt——»Jabir ibn 'Abdullah, Sahl bin Sa'd bin Malik, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi——»Anas bin Malik, ibn Abbas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Shbyb bin Ghrqd'h——»'Urwa bin al-Ja'd / Abi al-Ja'd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Mukhtar bin Falfal——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»'Abdullah bin Abi Awfa, 'Abdullah ibn Shaddad
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-Husain bin 'Ali bin al-Walid al-Ja'fi——»Za'ida bin Qadama al-Thaqifi——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Awn bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Utba, Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»Iyas bin Salmah bin al-Akwa——»Salma ibn al-Akwa
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»Jama' bin Shadad al-Maharbi——»Tarq bin 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»Awn bin Abi Juhayfa——»Abu Juhayfa al-Sawai', Makhnaf bin Sulaym bin al-Harith
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»Qays bin Muslim al-Jadli——»Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Abdullah ibn Ja'far, 'Abdullah bin al-Sa'ib
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Ali bin al-Aqmar bin 'Amr——»ibn Umar, Umm Atiyyah Ansariyah, Abu Juhayfa al-Sawai', Usama bin Sharek al-Tha'labi, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Amir bin 'Abdullah——»'Abdullah ibn al-Zubayr, Anas bin Malik, 'Amr bin Saleem bin Khalada
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub——»ibn Umar, Anas bin Malik, Ma'bad bin Ka'b bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Utba bin 'Abdullah bin 'Utba——»Sa'id bin Abi Barda——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Abdur Rahman bin Ziyad——»Abu 'Abdur Rahman al-Habli——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni, Abu Dharr al-Ghaffari, Fadala bin 'Ubaid bin Naqid, Amarh bin Shbyb
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Abdur Rahman bin Ziyad——»'Abdur Rahman bin Rafa'i al-Tnwkhy——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Umm Shareek
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Abdur Rahman bin Ziyad——»Ziyad bin Rabi'a bin Na'eem——»Ziyad bin al-Harith al-Sda'iy Bdm, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu Ayyub al-Ansari, ibn Umar
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Abdur Rahman bin Ziyad——»'Imran bin Abd——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Abdur Rahman bin Ziyad——»Muslim bin Yasar al-Masri al-Tanbadhi——»Abu Hurairah, ibn Umar
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Abdur Rahman bin Ziyad——»'Aabadh bin Nsy——»Aus bin Aus al-Thaqafi, Shadad bin Aus bin Thabit, 'Ubada bin As-Samit, Abu al-Darda, 'Abdur Rahman bin Ghnm, Khabbab ibn al-Aratt
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ja'far bin Awn bin Ja'far——»'Abdur Rahman bin Ziyad——»Dkhyn bin 'Amir al-Hjry Abu——»'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-'Aswad bin 'Amir Shadhan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muhammad——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-'Aswad bin 'Amir Shadhan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Muslim al-'Abdi——»'Abdullah bin Abi Awfa
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-'Aswad bin 'Amir Shadhan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Mhajr bin Jabir——»Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-'Aswad bin 'Amir Shadhan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Ibrahim bin Maysara al-Ta'ifi——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-'Aswad bin 'Amir Shadhan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»al-Azrq bin Qays al-Harithy——»ibn Umar, Anas bin Malik, Abu Burzah al-Aslami
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-'Aswad bin 'Amir Shadhan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-'Aswad bin 'Amir Shadhan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin Smy'——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»al-'Aswad bin 'Amir Shadhan——»Shu'bah bin al-Hajjaj——»Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi——»Anas bin Malik, ibn Abbas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Bryd bin 'Abdullah——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Bryd bin 'Abdullah——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»'Abdul 'Aziz bin Jurayj——»'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»'Abdullah bin al-Sa'ib——»Yazid bin Sa'id bin Thamama
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Salah bin Nubhan——»Abu al-Darda, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Hurairah, ibn Abbas, Zayd bin Khalid al-Juhni
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Sa'id bin Khalid bin 'Abdullah bin Qariz——»Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»'Uthman bin 'Abdullah bin 'Abdullah——»Jabir ibn 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Yazid bin 'Abdullah bin Qasayt——»ibn Umar, Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Hmad bin Ms'd'h al-Tmymy——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Muhammad bin 'Amr bin 'Ata'——»Abu Hurairah, ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hameed al-Sa'idi al-Ansari
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Ayman bin Nabil——»Nabl Sahb al-Ba'a——»Abu Hurairah, ibn Umar
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Ayman bin Nabil——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Ayman bin Nabil——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Ayman bin Nabil——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Ayman bin Nabil——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Ayman bin Nabil——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Imam Maalik——»'Amir bin 'Abdullah——»'Abdullah ibn al-Zubayr, Anas bin Malik, 'Amr bin Saleem bin Khalada
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Imam Maalik——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Imam Maalik——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Imam Maalik——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Imam Maalik——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Imam Maalik——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Ruh bin 'Ubada bin al-'Ala'——»Imam Maalik——»Sharayk bin 'Abdullah bin Abi Namr——»Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Ayman bin Nabil——»Nabl Sahb al-Ba'a——»Abu Hurairah, ibn Umar
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Ayman bin Nabil——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Ayman bin Nabil——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Ayman bin Nabil——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Ayman bin Nabil——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Ayman bin Nabil——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Aban bin Yazid al-Tar——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Aban bin Yazid al-Tar——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Aban bin Yazid al-Tar——»'Amr bin Dinar——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Abu Hurairah, Jabir ibn 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Aban bin Yazid al-Tar——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Aban bin Yazid al-Tar——»Yahya bin Abi Kathir——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Sulaiman bin Da'ud bin al-Jarud——»Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim——»Sa'd bin Ibrahim——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn Ja'far, Abu Umama bin Sahl
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»'Abdul Samad bin 'Abdul Warith bin Sa'id——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»'Abdul Samad bin 'Abdul Warith bin Sa'id——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Shu'iab bin al-Habhab al-Azdi——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»'Abdul Samad bin 'Abdul Warith bin Sa'id——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Yazid bin Hameed, Abu Tiyah——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»'Abdul Samad bin 'Abdul Warith bin Sa'id——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Yahya bin Abi Ishaq——»Anas bin Malik
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»'Abdul Samad bin 'Abdul Warith bin Sa'id——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Sa'id bin Jmhan——»Safinah, 'Abdullah bin Abi Awfa
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»'Abdul Samad bin 'Abdul Warith bin Sa'id——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»'Abdul Samad bin 'Abdul Warith bin Sa'id——»'Abdul Warith bin Sa'id bin Dhakwan——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Isma'il bin Muslim bin Aby——»Salm Abu al-Ghyth al-Madni——»Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Isma'il bin Muslim bin Aby——»Thur bin Zayd al-Dayli——»ibn Abbas
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»Abu Salama bin 'Abdur Rahman——»Abu Hurairah, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdur Rahman Ibn 'Awf, 'Uthman ibn 'Affaan, Talha ibn 'Ubaidullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»'Ubaid'h bin Sufyan bin al-Harith——»Abu Hurairah, Zayd bin Khalid al-Juhni
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»Sa'id bin al-Harith bin Abi Sa'id——»Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, ibn Umar, Jabir ibn 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»Ibrahim bin 'Abdullah——»Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»Dinar Abu 'Abdullah al-Qaraz——»Mu'adh ibn Jabal, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith——»Abu Sa'id al-Khudri, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik, Qays bin Qahd, Mahmud bin Labid bin 'Uqba
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»Waqid bin 'Amr bin Sa'd bin bin Mu'adh——»Anas bin Malik, Jabir ibn 'Abdullah
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»Khalid bin 'Abdullah bin Hrmlh——»al-Harith bin Khafaf
Harun bin 'Abdullah al-Hamal——»Muhammad bin Abi Fadayk——»Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama——»'Abdur Rahman bin Y'aqub——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, ibn Abbas, ibn Umar