Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 339

Possible Chains with 4 narrators: 18

Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Yazid bin Abi Ziyad——»'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Uthman bin Khuthaym——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Qayla, Umm Bani Anmar, Sa'id bin Abi Rashid
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Muhammad bin Abi Isma'il——»Anas bin Malik
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Ikrama bin 'Ammar——»al-Harmas bin Ziyad al-Bahli
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Mjm' bin Yahya bin Yazid——»Abu Umama bin Sahl
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi——»Anas bin Malik, ibn Abbas
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil——»ibn Umar, Anas bin Malik, Jabir ibn 'Abdullah, ar-Rubbayi' bint Mu'awwidh bin 'Afra', 'Abdullah ibn Ja'far, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Possible Chains with 5 narrators: 110

Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Ma'mar bin Rashid——»Thabit bin Aslam Albanani——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Umar bin Abi Salamah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Ma'mar bin Rashid——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Ma'mar bin Rashid——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Ma'mar bin Rashid——»'Asim al-Ahwal——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Ma'mar bin Rashid——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Ma'mar bin Rashid——»al-J'd bin Dinar al-Yshkry——»Anas bin Malik
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Yahya bin Yaman al-Jly——»Ma'mar bin Rashid——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Hameed bin Hilal——»'Abdullah bin Mughfal al-Mazni, 'Abdur Rahman bin Samra, Anas bin Malik, Hisham bin 'Amir bin Umayya, Abu Rafa'a al-'Advi
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Anas bin Sirin——»Anas bin Malik, ibn Abbas, ibn Umar, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Amr bin Akhtab
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Hafsa bint Sirin——»Anas bin Malik, Umm Atiyyah Ansariyah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»'Abdul 'Aziz bin Suhaib——»Anas bin Malik
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Muhammad bin Wasi' bin Jabir——»Anas bin Malik
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Hisham bin Hassan al-Azdi——»Suhayl bin Abi Salah——»al-Harith bin Mukhlad al-Zurqi
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Yazid bin Abi Ziyad——»'Abdur Rahman bin Abi Layla——»Abu Layla, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hudhayfah ibn al-Yaman
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Yazid bin Abi Ziyad——»'Abdur Rahman bin Abi Na'm——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, Rafi' bin Khadij bin Rafi', al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar, Safinah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Yazid bin Abi Ziyad——»Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat——»Abu Hurairah, Abu al-Darda, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn 'Abdullah, ibn Umar, ibn Abbas
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Yahya bin Sa'id bin Hiyan——»Yazid bin Hyan——»Zayd bin Arqam
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Yahya bin Sa'id bin Hiyan——»Abu Zara' bin 'Amr /Harm——»Abu Hurairah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Kharsha bin al-Hurr al-Fazari, 'Umar ibn al-Khattab, Abu Dharr al-Ghaffari
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Yahya bin Sa'id bin Hiyan——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Yahya bin Sa'id bin Hiyan——»'Ubaya bin Rafa' bin Rafi'——»Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, Abu 'Abs bin Jabir
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Qnan bin 'Abdullah al-Nhmy——»Zar bin Habaysh bin Habasha——»'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, ibn Mas'ud, 'Abdur Rahman Ibn 'Awf
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Sa'd bin Ibrahim——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn Ja'far, Abu Umama bin Sahl
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdul Rahim bin Sulaiman——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Ayman bin Nabil——»Nabl Sahb al-Ba'a——»Abu Hurairah, ibn Umar
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Ayman bin Nabil——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Ayman bin Nabil——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Ayman bin Nabil——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Ayman bin Nabil——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Ayman bin Nabil——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin Thabit——»Abd'h bin Abi Lbabh——»ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin Thabit——»Hsan bin Atyh al-Mharby——»Abu Umama al-Bahili, 'Unbasa bin Abi Sufyan
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin Thabit——»al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub——»ibn Umar, Anas bin Malik, Ma'bad bin Ka'b bin Malik
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin Thabit——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin Thabit——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin Thabit——»'Abdullah bin al-Fadl——»Anas bin Malik
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin Thabit——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin Thabit——»'Amr bin Dinar——»ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Abu Hurairah, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin al-N'man——»Sa'd bin Ishaq bin Ka'b——»Anas bin Malik
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»'Abdur Rahman bin al-N'man——»'Ubaidullah bin Abd——»'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Qays bin al-Rabi' al-'Asady Abu——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Qays bin al-Rabi' al-'Asady Abu——»'Amr bin Murrah bin 'Abdullah——»'Abdullah bin Abi Awfa
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Qays bin al-Rabi' al-'Asady Abu——»'Uthman bin 'Asim bin Husayn——»Jabir bin Samra, 'Abdullah ibn al-Zubayr, ibn Abbas, Anas bin Malik, Zayd bin Arqam, Abu Sa'id al-Khudri
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Qays bin al-Rabi' al-'Asady Abu——»Awn bin Abi Juhayfa——»Abu Juhayfa al-Sawai', Makhnaf bin Sulaym bin al-Harith
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Ali bin Thabit al-Jzry——»Qays bin al-Rabi' al-'Asady Abu——»'Uthman bin 'Abdullah bin Muhab——»ibn Umar, Abu Hurairah, Umm Salamah, Jabir bin Samra, Musa ibn Talha
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Abu Barda bin Abi Musa al-Asha'ari——»Abu Musa al-Asha'ari, Ali ibn Abi Talib, Hudhayfah ibn al-Yaman, 'Abdullah bin Saalam, al-Aghar bin Yasar, al-Mughira ibn Shu'ba
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»Mu'awiya bint Suwayd al-Mazni
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Shar bin Hushab al-Asha'ri——»Asma' bint Yazid bin al-Sakan, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Habibah bint Abi Sufyan, Bilal ibn Ribah, Tamim al-Dari
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Thabit bin Ajlan al-Ansari——»Anas bin Malik, Abu Umama al-Bahili
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»'Abdullah bin al-Hasan bin al-Hasan——»'Abdullah ibn Ja'far
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»al-Rabi' bin Anas al-Bakry——»Anas bin Malik, Umm Salamah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Zayd bin Artah——»Jubayr bin Nufayr al-Hadrami, Abu Umama bin Sahl, Abu al-Darda
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»'Abdur Rahman bin al-Aswad——»'Aisha bint Abi Bakr, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»'Abdullah bin 'Abdul Quddus——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Yahya bin 'Aabad bin Shayban——»'Aabad bin Shyban al-Ansari, Anas bin Malik, Jabir ibn 'Abdullah, Abu Hurairah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»Murrah bin Shrahayl al-Hamdani——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abu Dharr al-Ghaffari, Hudhayfah ibn al-Yaman, ibn Mas'ud
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»Sa'd bin 'Ubaida al-Salmi——»al-Mughira ibn Shu'ba, ibn Umar, al-Bara' bin Azib bin al-Harith
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»Dhar bin 'Abdullah al-Marhabi——»'Abdullah ibn Shaddad
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»Sa'id bin 'Abdur Rahman bin Abza——»'Abdur Rahman bin Abza, ibn Abbas, Wathla bin al-'Asqa'
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»'Abdur Rahman bin Abi Layla——»Abu Layla, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hudhayfah ibn al-Yaman
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»Amarh bin 'Umayr al-Tymy——»Ibrahim bin Abi Musa al-Asha'ari
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»Shaqayq bin Salmah al-Asadi——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Sa'd ibn Abi Waqqas
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»Ibrahim bin Yazid - Taym al-Rabab——»Anas bin Malik, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Zubayd bin al-Harith——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Mujalid bin Sa'id bin 'Umayr——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Mujalid bin Sa'id bin 'Umayr——»Qays bin Abi Hazim——»Abu Hazim al-Bajli, Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Mujalid bin Sa'id bin 'Umayr——»Jabir Bun Nauf, Abu al-Wadak——»Abu Sa'id al-Khudri
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Mujalid bin Sa'id bin 'Umayr——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Mujalid bin Sa'id bin 'Umayr——»Wabra bin 'Abdur Rahman al-Musli——»ibn Abbas, ibn Umar, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»Ash'ath bin 'Abdur Rahman——»Mjm' bin Yahya bin Yazid——»'Uthman bin 'Abdullah bin Muhab——»ibn Umar, Abu Hurairah, Umm Salamah, Jabir bin Samra, Musa ibn Talha
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Abu Barda bin Abi Musa al-Asha'ari——»Abu Musa al-Asha'ari, Ali ibn Abi Talib, Hudhayfah ibn al-Yaman, 'Abdullah bin Saalam, al-Aghar bin Yasar, al-Mughira ibn Shu'ba
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»Mu'awiya bint Suwayd al-Mazni
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Shar bin Hushab al-Asha'ri——»Asma' bint Yazid bin al-Sakan, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Habibah bint Abi Sufyan, Bilal ibn Ribah, Tamim al-Dari
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Thabit bin Ajlan al-Ansari——»Anas bin Malik, Abu Umama al-Bahili
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»'Abdullah bin al-Hasan bin al-Hasan——»'Abdullah ibn Ja'far
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»al-Rabi' bin Anas al-Bakry——»Anas bin Malik, Umm Salamah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Zayd bin Artah——»Jubayr bin Nufayr al-Hadrami, Abu Umama bin Sahl, Abu al-Darda
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»'Abdur Rahman bin al-Aswad——»'Aisha bint Abi Bakr, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»al-Lyth bin Abi Sulaym——»Yahya bin 'Aabad bin Shayban——»'Aabad bin Shyban al-Ansari, Anas bin Malik, Jabir ibn 'Abdullah, Abu Hurairah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil——»Muhammad bin 'Aqil bin Abi Talib——»'Aqeel ibn Abi Talib
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil——»Muhammad bin 'Ali bin al-Hanfiyyah——»Ali ibn Abi Talib, 'Uthman ibn 'Affaan, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Abu Hurairah, ibn Abbas, 'Ammar ibn Yasir
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»Zayd bin 'Ali bin al-Husain——»'Ali bin al-Husain bin 'Ali——»Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Safiyya bint Huyayy, Umm Salamah
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»Zayd bin 'Ali bin al-Husain——»Muhammad bin 'Ali b. al-Hussain al-Baqir——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn Ja'far, Samra bin Jundub, ibn Abbas, ibn Umar
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»Zayd bin 'Ali bin al-Husain——»Aban bin 'Uthman——»Zayd ibn Thabit, Usamah ibn Zayd
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»Zayd bin 'Ali bin al-Husain——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman——»al-Mtlb bin Ziyad bin Aby——»Zayd bin 'Ali bin al-Husain——»'Ubaidullah bin Abi Rafi'——»Abu Rafi', Salma, Ali ibn Abi Talib, Abu Hurairah, Shuqran

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<