Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Hamza bin Nsyr bin Hamza �������� ���� �������� ���� �������� - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 230

Possible Chains with 4 narrators: 0

Possible Chains with 5 narrators: 48

Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Suhayl bin Abi Salah——»al-Harith bin Mukhlad al-Zurqi
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Salm Abi al-Nadr——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abdullah bin Abi Awfa
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqba——»Kharija ibn Zayd ibn Thabit——»Zayd ibn Thabit, Sahl bin Sa'd bin Malik, Usamah ibn Zayd, Jamila bint Sa'd ibn ar-Rabi', 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, Umm al-'Ala' al-Ansariyya
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqba——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqba——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqba——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqba——»'Aisha bint Sa'd ibn Abi Waqqas——»Sa'd ibn Abi Waqqas, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Abi Maryam——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»'Abdullah bin Dinar——»ibn Umar, Anas bin Malik
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Abdullah ibn Ja'far, 'Abdullah bin al-Sa'ib
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yazid bin Abi Habib——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Abd Rabba bin Sa'id bin Qays bin 'Amr——»Qays bin 'Amr bin Qays, Abu Umama bin Sahl
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Bukayr bin 'Abdullah bin al-Ashj——»Mahmud bin Labid bin 'Uqba, Abu Umama bin Sahl
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»al-Harith bin Y'aqub——»Sahl bin Sa'd bin Malik
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Zuhrah bin Ma'bad bin 'Abdullah——»'Abdullah bin Hisham
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Yazid bin 'Abdullah bin Usama B. al-Haad——»Tha'laba bin Abi Malik, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Qahayd bin Mutraf, 'Abdullah bin Khabbab ibn al-Aratt, Zubayr ibn al-Awwam
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ibrahim bin Abi Ablh——»'Abdullah(Abu Abi) bin 'Amr bin Qays, Anas bin Malik
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Khalid bin Abi 'Imran——»'Abdullah bin al-Harith al-Zubaidi
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Sa'id bin Kathir bin 'Afayr——»al-Laith bin Sa'd——»Sa'id bin Yazid al-Humayri——»'Uthman ibn 'Affaan
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Yahya bin Hsan——»Wahayb bin Khalid bin 'Ajlan al-Bahli——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Yahya bin Hsan——»Wahayb bin Khalid bin 'Ajlan al-Bahli——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»'Abdullah bin al-Sa'ib——»Yazid bin Sa'id bin Thamama
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Salah bin Nubhan——»Abu al-Darda, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Hurairah, ibn Abbas, Zayd bin Khalid al-Juhni
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Sa'id bin Khalid bin 'Abdullah bin Qariz——»Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»'Uthman bin 'Abdullah bin 'Abdullah——»Jabir ibn 'Abdullah
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Yazid bin 'Abdullah bin Qasayt——»ibn Umar, Abu Hurairah
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Hamza bin Nsyr bin Hamza——»Asad bin Musa - Asad al-Sunnah——»Muhammad bin 'Abdur Rahman b. Abi Dh'ab——»Muhammad bin 'Amr bin 'Ata'——»Abu Hurairah, ibn Abbas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hameed al-Sa'idi al-Ansari

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<