Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi �������� ���� �������� ���� ������ �������� ������������ - Some possible chains to Companions

Chains with: English     Arabic     
Possible Chains found: 392

Possible Chains with 4 narrators: 38

Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Uthman bin Hakeem bin 'Aabad——»Abu Umama bin Sahl, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, 'Abdur Rahman bin Shayba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs——»Umm Khalid bin Khalid ibn Sa'id
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»'Abdul Malik bin Aby——»Anas bin Malik, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Jarmi——»Sa'd Client Abi Bakr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Mas'ar bin Kadam——»'Ammarah bin Ruwaybah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ziyad bin 'Alaqa——»Qutba bin Malik al-Tha'labi, Usama bin Sharek al-Tha'labi, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, Jabir bin Samra, al-Mughira ibn Shu'ba, 'Ammarah bin Ruwaybah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Jundab bin 'Abdullah al-Bajli
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Kharija ibn Zayd ibn Thabit——»Zayd ibn Thabit, Sahl bin Sa'd bin Malik, Usamah ibn Zayd, Jamila bint Sa'd ibn ar-Rabi', 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, Umm al-'Ala' al-Ansariyya
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Muhammad bin 'Uqba——»Abu Hannah/Hayyah/Habba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin al-'As bin Sa'id bin al-'As
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub al-Sakhtiyani——»'Amr bin Salmah bin Qays
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Byan bin Bashr al-Ahmsi——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Jami' bin Abi Rashid——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Abi Hameed——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salm Abi al-Nadr——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr, 'Abdullah bin Abi Awfa
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Abu Hazim, Salma bin Dinar——»Sahl bin Sa'd bin Malik, Abu Umama bin Sahl, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Shbyb bin Ghrqd'h——»'Urwa bin al-Ja'd / Abi al-Ja'd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Hisham bin 'Urwa——»'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Kahmas bin al-Hasan al-Tamimi——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Possible Chains with 5 narrators: 143

Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Sa'd bin Ibrahim——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn Ja'far, Abu Umama bin Sahl
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Sa'id bin Myna——»'Abdullah ibn al-Zubayr, Jabir ibn 'Abdullah, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Tawus bin Kaysan——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»'Ikrama bin Khalid bin al-Aas——»Khalid bin al-'As bin Hisham, Abu Hurairah, ibn Abbas, ibn Umar, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Malik bin Aws bin al-Hadathan
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Hanzala bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Syf bin Sulaiman——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Shdad bin 'Abdullah——»Abu Hurairah, Shadad bin Aus bin Thabit, 'Amr bin 'Absa al-Salmi, Wathla bin al-'Asqa', Abu Umama al-Bahili, Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Abd'h bin Abi Lbabh——»ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Qatada——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Sarjis al-Mazni, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla, Safiyya bint Shayba bin 'Uthman, Abu Sa'id al-Khudri, Sinan bin Salma bin al-Mahbaq
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith——»Abu Sa'id al-Khudri, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik, Qays bin Qahd, Mahmud bin Labid bin 'Uqba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»al-Muttalib bin 'Abdullah bin Hantab——»'Umar ibn al-Khattab, Abu Musa al-Asha'ari, Zayd ibn Thabit, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yahya bin Sa'id al-Ansari——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yahya bin Abi Kathir——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Abu 'Ubaid al-Madhhaji——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Sulaiman bin Habib al-Maharbi——»Abu Umama al-Bahili, Abu Hurairah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Anas bin Malik, al-Walid bin 'Ubada bin As-Samit
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Hsan bin Atyh al-Mharby——»Abu Umama al-Bahili, 'Unbasa bin Abi Sufyan
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Rabi'ya bin Abi 'Abdur Rahman (Farrukh)——»Anas bin Malik, al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i——»Yazid bin Yazid bin Jabir——»'Abdur Rahman bin Abi 'Amra
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»'Abdullah bin Abi Awfa, 'Abdullah ibn Shaddad
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»'Abdur Rahman bin 'Abis al-Nakha'i——»ibn Abbas, Umm Y'aqub
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Juhayfa al-Sawai', 'Abdullah bin Abi Awfa, 'Amr bin Hurayth bin 'Amr bin 'Uthman, Abu Kahil al-Ahamsi, Tariq bin Shahab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Salmah bin Kahayl al-Hadrami——»Abu Juhayfa al-Sawai', Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah bin Abi Awfa, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Tarq bin 'Abdur Rahman——»'Abdullah bin Abi Awfa
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Jundab bin 'Abdullah al-Bajli
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Ash'ath bin Abi al-Ash'atha——»Mu'awiya bint Suwayd al-Mazni
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Byan bin Bashr al-Ahmsi——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Jami' bin Abi Rashid——»Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Jama' bin Shadad al-Maharbi——»Tarq bin 'Abdullah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Habib bin Abi Thabit——»ibn Umar, ibn Abbas, Anas bin Malik, Zayd bin Arqam, Abu al-Tufayl, 'Amir bin Wathla
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Husayn bin 'Abdur Rahman al-Salmi——»Jabir bin Samra, 'Ammarah bin Ruwaybah, 'Abdullah ibn Shaddad
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»'Abdullah bin Numayr——»Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri——»Sulaiman al-A'mash——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa, Sulaiman bin Ms'hr al-Fzary
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Ibn Ishaq——»Musa bin Yasar——»Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Ibn Ishaq——»'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»'Abdullah bin al-Sa'ib——»'Abdullah bin Ma'qil al-Mazni
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»Ayash bin 'Amr——»'Abdullah bin Abi Awfa
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»Jabla bin Sahaym——»ibn Umar, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»'Abdullah bin Abi Awfa, 'Abdullah ibn Shaddad
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»'Amr bin Murrah bin 'Abdullah——»'Abdullah bin Abi Awfa
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman al-Saksaki——»'Abdullah bin Abi Awfa
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»Azhar bin Rashid al-'Abbassri——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»'Abdul Malik bin Naf'——»ibn Umar
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»Sulaiman bin Abi Sulaiman——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»al-'Awwam bin Hushab——»Sa'id bin Jmhan——»Safinah, 'Abdullah bin Abi Awfa
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman al-Awd——»Yazid bin 'Abdur Rahman——»Ali ibn Abi Talib, Abu Hurairah, 'Adi ibn Hatim al-Tayyi', Jabir bin Samra
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman al-Awd——»'Amr bin Murrah bin 'Abdullah——»'Abdullah bin Abi Awfa
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman al-Awd——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman al-Awd——»Talha bin Msrf bin 'Amr——»Anas bin Malik, 'Abdullah bin Abi Awfa
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman al-Awd——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Muhammad bin 'Ubaid al-Tanafasi——»Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Jarmi——»'Ubaidullah bin Abi Bakr——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»al-Aswad bin Qays al-Bdy——»Tha'laba bin 'Aabad——»'Aabad al-Bdy Wald Th'albah bin 'Aabad, Samra bin Jundub
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»al-Hakam bin 'Utayba——»Abu Juhayfa al-Sawai', Zayd bin Arqam, 'Abdullah bin Abi Awfa, Musa ibn Talha, 'Abdullah ibn Shaddad
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Aban bin Tghlb——»Muhammad bin 'Ali b. al-Hussain al-Baqir——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn Ja'far, Samra bin Jundub, ibn Abbas, ibn Umar
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»Karayb bin Abi Muslim——»ibn Abbas, Umm Fadl Lubaba bint al-Harith, Maymuna bint al-Harith, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Umm Hani bint Abi Talib
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ibrahim bin 'Uqba——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Salman Abu Hazam al-Ashja'i——»ibn Umar, Abu Hurairah, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Ibn Sirin——»Anas bin Malik, Zayd ibn Thabit, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Hudhayfah ibn al-Yaman, Rafi' bin Khadij bin Rafi'
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isra'il bin Musa Abu Musa——»Wahb bin Munabbih al-Abnavi——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Jabir ibn 'Abdullah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Sa'id ibn al-Musayyib——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Hakim ibn Hizam
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»'Ikrama——»ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Muhammad bin Muslim bin Tadras——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Isma'il bin Umayya bin 'Amr——»Muhammad bin Yahya bin Hiban——»Wasay' bin Habban bin Munqidh, Rafi' bin Khadij bin Rafi', Anas bin Malik, 'Abbad bin Tameem Mazni, 'Amr bin Saleem bin Khalada, al-Qasim bin Makhrama
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Makhul al-Shami/al-Damashiqi——»Ubayy ibn Ka'b, Thawban bin Bujdud, 'Ubada bin As-Samit, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Ayman, Barakah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Hameed bin Nafi' al-Ansari——»Abu Ayyub al-Ansari, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, Zaynab bint Abi Salamah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)——»Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id——»Muhammad bin Ka'b bin Sulaym al-Qarzi——»al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas'ud, 'Amr bin al-'Aas, Abu Dharr al-Ghaffari, Abu al-Darda
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Ja'far bin Muhammad bin 'Ali——»Muhammad bin 'Ali b. al-Hussain al-Baqir——»Hassan ibn Ali bin Abi Talib, Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib, 'Abdullah ibn Ja'far, Samra bin Jundub, ibn Abbas, ibn Umar
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Mujahid bin Jabir——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Sulaiman bin Atyq——»Jabir ibn 'Abdullah, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith——»Abu Sa'id al-Khudri, 'Umayr Mawla Abi Laham al-Ghafari, Jabir ibn 'Abdullah, Anas bin Malik, Qays bin Qahd, Mahmud bin Labid bin 'Uqba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah——»al-Munkdar bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Rabi'a bin 'Abdullah bin al-Hudayr, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Abu Ayyub al-Ansari, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Hameed bin Qays——»Safiyya bint Abi 'Ubaid al-Thaqafi——»Hafsa bint Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Abu Ishaq al-Sabay'ai'——»Ali ibn Abi Talib, al-Mughira ibn Shu'ba, Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Bara' bin Azib bin al-Harith, Jabir bin Samra
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Amir al-Sha'bi——»Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id bin Zayd, Zayd ibn Thabit, Qays ibn Sa'd ibn 'Ubadah, Qarza bin Ka'b bin Tha'laba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Smak bin Hrb bin Aws——»Jabir bin Samra, al-Nu'man bin Bashir ibn Sa'd, Anas bin Malik, Ad-Dahhak bin Qays, Tha'lba bin al-Hakam, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»Sa'd bin Ibrahim——»Ibrahim bin 'Abdur Rahman, Anas bin Malik, 'Abdullah ibn Ja'far, Abu Umama bin Sahl
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zakaria bin Abi Za'idah——»'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti——»Ash'uth bin Qays, Jabir bin Samra, Jundab bin 'Abdullah al-Bajli, Jarir bin 'Abdullah al-Bajli, 'Abdullah ibn al-Zubayr, al-Mughira ibn Shu'ba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Zayd bin Aslam——»Aslam Client Of 'Umar——»Abu Bakr As-Siddique, 'Umar ibn al-Khattab, 'Uthman ibn 'Affaan, ibn Umar, Mu'adh ibn Jabal, Abu 'Ubaidah ibn al-Jarrah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Salim bin 'Abdullah bin 'Umar——»ibn Umar, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Ayyub al-Ansari, Zayd ibn al-Khattab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Isma'il bin Muhammad bin Sa'd——»Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj——»Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri, 'Abdullah bin Buhayna, ibn Abbas, Muhammad Ibn Maslama, Mu'awiya ibn Abu Sufyan
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Ubaydullah bin 'Abdullah bin 'Utba——»'Abdullah bin 'Utba, 'Ammar ibn Yasir, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Uthman bin Hunayf
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin 'Abbas/'Ayyash——»Abu Qatada ibn Rab'i, Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Nafi' bin Jubayr bin Mut'im——»Jubayr bin Mut'im, al-'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib, Zubayr ibn al-Awwam, Ali ibn Abi Talib, 'Uthman bin Abi al-'Aas al-Thaqafi, al-Mughira ibn Shu'ba
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR——»al-Sa'ib bin Yazid bin Akht Namr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»'Abdullah bin 'Ubaida bin Nashayt——»Jabir ibn 'Abdullah, Sahl bin Sa'd bin Malik, 'Uqba bin 'Amir al-Juhayni
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Qasim ibn Muhammad——»Muhammad ibn Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas, ibn Umar, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, 'Abdullah ibn al-Zubayr
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Abu al-Zanad——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl, 'Umar bin Abi Salamah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Muhammad bin Ajlan al-Madni——»Anas bin Malik, Muhammad bin Qays bin Makhrama
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Sufyan bin 'Uyaynah——»Salah bin Kaysan al-Madni——»Ibn Ishaq——»'Abdur Rahman bin Ka'b bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Hisham bin 'Urwa——»'Urwa ibn al-Zubayr——»Zubayr ibn al-Awwam, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Asma' bint Abi Bakr, 'Aisha bint Abi Bakr, Ali ibn Abi Talib, Sa'id bin Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Bryd bin 'Abdullah——»al-Hasan al-Basri——»Ubayy ibn Ka'b, Sa'd ibn 'Ubadah, 'Umar ibn al-Khattab, Thawban bin Bujdud, 'Ammar ibn Yasir, Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Bryd bin 'Abdullah——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi——»Abu Khalid al-Bajli,al-Ahamsi——»Abu Hurairah
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»'Abdul 'Aziz bin Jurayj——»'Aisha bint Abi Bakr, ibn Abbas
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»'Ata' bin Abi Rabah——»ibn Abbas, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Aas, ibn Umar, 'Abdullah ibn al-Zubayr, Mu'awiya ibn Abu Sufyan, Usamah ibn Zayd
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha——»'Abdullah bin Abi Talha, Anas bin Malik, 'Abdur Rahman bin Abi 'Amra, al-Tufayl bin Ubayy ibn Ka'b
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Hammad bin Usamah——»Ibn Jurayj——»Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal——»Tariq bin Shahab
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Yahya bin Salah al-Wahadi——»Mua'wiya bin Salam——»Salam bin Abi Salam——»Abu Umama al-Bahili
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Yahya bin Salah al-Wahadi——»Mua'wiya bin Salam——»Mamtur Abu Salam al-Aswad——»Thawban bin Bujdud, al-Harith bin al-Harith al-'Ash'ry, Abu Malik al-Asha'ri, 'Amr bin 'Absa al-Salmi, 'Abdur Rahman bin Ghnm, Abu Slma Ra'y
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Yahya bin Salah al-Wahadi——»Mua'wiya bin Salam——»Nafie'——»ibn Abbas, ibn Umar, 'Aisha bint Abi Bakr, Umm Salamah, Abu Hurairah, Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Yahya bin Salah al-Wahadi——»Mua'wiya bin Salam——»al-Zuhri——»ibn Umar, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'yah bin 'Aabad al-D'ila, al-Miswar bin Makhrama bin Nawfal, 'Abdur Rahman bin Azhar bin 'Abd 'Awf, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'a
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Yahya bin Salah al-Wahadi——»Mua'wiya bin Salam——»Yahya bin Abi Kathir——»Anas bin Malik, Abu Umama bin Sahl
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Yahya bin Salah al-Wahadi——»Mua'wiya bin Salam——»'Ikrama bin 'Ammar——»al-Harmas bin Ziyad al-Bahli
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Yahya bin Salah al-Wahadi——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»Zayd bin Aslam——»ibn Umar, Abu Hurairah, 'Aisha bint Abi Bakr, Jabir ibn 'Abdullah, Salma ibn al-Akwa, Anas bin Malik
Salah bin Ziyad bin 'Abdullah al-Susi——»Yahya bin Salah al-Wahadi——»Sulaiman bin Bilal al-Taymi——»'Abdullah bin Dinar——»ibn Umar, Anas bin Malik

Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<