Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

'Abdullah bin Dinar ������ �������� ���� ���������� ������������ - Teacher/Student Tree


Teacher/Student Tree of 'Abdullah bin Dinar ������ �������� ���� ���������� ������������
Teacher's Teachers
'Umar ibn al-Khattab
عمر بن الخطاب بن نفيل
2)Zayd ibn al-Khattab
زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي
3)Hafsa bint Umar
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين
4)Abu Bakr As-Siddique
أبو بكر الصديق
5)'Uthman ibn 'Affaan
عثمان بن عفان
6)Ali ibn Abi Talib
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب
7)Sa'id bin Zayd
سعيد بن زيد
8)Bilal ibn Ribah
بلال بن رباح الحبشي المؤذن
9)Zayd ibn Thabit
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد
10)Suhayb bin Sinan ar-Rumi
صهيب بن سنان بن مالك الرومي
11)ibn Mas'ud
عبد الله بن مسعود
12)'Aisha bint Abi Bakr
أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق
13)Rafi' bin Khadij bin Rafi'
رافع بن خديج بن رافع الأنصاري
Teacher's Teachers
Abu Bakr As-Siddique
أبو بكر الصديق
2)'Umar ibn al-Khattab
عمر بن الخطاب بن نفيل
3)'Uthman ibn 'Affaan
عثمان بن عفان
4)'Abdullah ibn Rawaha
عبد الله بن رواحة
5)Fatima bint Muhammad
فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله
6)Thabit bin Qays b. Shammas
ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري
7)'Abdur Rahman Ibn 'Awf
عبد الرحمن بن عوف
8)ibn Mas'ud
عبد الله بن مسعود
9)Malik bin Sa'sa'a
مالك بن صعصعة الأنصاري المازني
10)Abu Dharr al-Ghaffari
جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري
11)Ubayy ibn Ka'b
أبي بن كعب بن قيس
12)Abu Talha Ansari
أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود
13)Mu'adh ibn Jabal
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس
14)'Ubada bin As-Samit
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم
15)Umm Sulaym bint Milhan
أم سليم بنت ملحان
16)Umm Haram bint Milhan
أم حرام بنت ملحان
17)Umm Fadl Lubaba bint al-Harith
أم الفضل لبابة بنت الحارث
18)Several Others
Teacher's Teachers
Maymuna bint al-Harith
ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية
2)Umm Salamah
أم سلمة بنت أبي أمية
3)'Aisha bint Abi Bakr
أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق
4)Fatima bint Qays
فاطمة بنت قيس
5)Hamza bin 'Amr al-Aslami
حمزة بن عمرو
6)Zayd ibn Thabit
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد
7)ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
8)ibn Umar
عبد الله بن عمر بن الخطاب
9)Jabir ibn 'Abdullah
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاري
10)ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
11)al-Miqdad ibn al-Aswad
المقداد بن الأسود الكندي
12)Abu Sa'id al-Khudri
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري
13)Abu Hurairah
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي
14)ar-Rubbayi' bint Mu'awwidh bin 'Afra'
الربيع بنت معوذ بن عفراء
15)Salmah bin Skhr bin Salman
سلمة بن صخر بن سلمان
16)Fadl ibn al-'Abbas
الفضل بن العباس بن عبد المطلب
17)'Abdullah ibn Hudhafah as-Sahmi
عبد الله بن حذافة
18)Ja'far bin 'Amr bin Umayya
جعفر بن عمرو بن أمية
19)'Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal
عبد الله بن الحارث بن نوفل
20)'Abdur Rahman bin Jabir bin 'Abdullah
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله
21)'Arak bin Malik
عراك بن مالك الغفاري
22)Malik bin Abi 'Amir
مالك بن أبي عامر الأصبحي
23)'Umarh bint 'Abdur Rahman
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
24)Others
Teacher's Teachers
ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
2)ibn Umar
عبد الله بن عمر بن الخطاب
3)'Aisha bint Abi Bakr
أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق
4)Umm Salamah
أم سلمة بنت أبي أمية
5)Abu Hurairah
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي
6)Abu Lubaba bin 'Abdul Mundhir
أبو لبابة بن عبد المنذر
7)Abu Sa'id al-Khudri
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري
8)Rafi' bin Khadij bin Rafi'
رافع بن خديج بن رافع الأنصاري
9)'Abdullah bin 'Abdullah Ibn 'Umar
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
10)Zayd bin 'Abdullah bin 'Umar
زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
11)Salim bin 'Abdullah bin 'Umar
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
12)'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Umar
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
13)al-Qasim ibn Muhammad
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
14)Safiyya bint Abi 'Ubaid al-Thaqafi
صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية
15)
16)Ibrahim bin 'Abdullah
إبراهيم بن عبد الله بن حنين
17)
18)'Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr
عبد الله بن محمد بن أبي بكر
19)Sa'id bin Abi Hnd
سعيد بن أبي هند الفزاري
20)al-Mughira bin Hakeem
المغيرة بن حكيم الصنعاني
Teacher's Teachers
Abu Hurairah
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي
2)Abu al-Darda
أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري
3)Abu Sa'id al-Khudri
أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري
4)Jabir ibn 'Abdullah
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاري
5)ibn Umar
عبد الله بن عمر بن الخطاب
6)ibn Abbas
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحبر
7)Mu'awiya ibn Abu Sufyan
معاوية بن أبي سفيان
8)'Aisha bint Abi Bakr
أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق
9)Umm Habibah bint Abi Sufyan
أم حبيبة ,رملة بنت أبي سفيان
10)Umm Salamah
أم سلمة بنت أبي أمية
11)'Aqeel ibn Abi Talib
عقيل بن أبي طالب
Teacher
ibn Umar
عبد الله بن عمر بن الخطاب
Teacher
Anas bin Malik
أنس بن مالك بن النضر
Teacher
Sulayman ibn Yasar
سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث
Teacher
Nafie'
نافع مولى ابن عمر
Teacher
Dhakwan Abu Salah al-Saman al-Ziyat
ذكوان أبو صالح السمان الزيات
Teacher
Others
Scholar
'Abdullah bin Dinar
Students
'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Dinar
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار
2)Imam Maalik
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر
3)Sulaiman bin Bilal al-Taymi
سليمان بن بلال التيمي
4)Shu'bah bin al-Hajjaj
شعبة بن الحجاج
5)Safwan bin Slym al-Madni
صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله
6)'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah al-Majashun
عبد العزيز بن عبد الله الماجشون
7)'Abdul 'Aziz bin Muslim al-Qasimali
عبد العزيز بن مسلم القسملي
8)'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
9)Muhammad bin Suqah
محمد بن سوقة
10)Muhammad bin Ajlan al-Madni
محمد بن عجلان المدني
11)Musa bin 'Uqba
موسى بن عقبة
12)Wrqa'a bin 'Umar
ورقاء بن عمر
13)Yahya bin Sa'id al-Ansari
يحيى بن سعيد الأنصاري
14)Yazid bin 'Abdullah bin Usama B. al-Haad
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد
15)Rabi'ya bin Abi 'Abdur Rahman (Farrukh)
ربيعة بن أبي عبد الرحمن - ربيعة الرأي
16)al-Walid bin Abi al-Walid
الوليد بن أبي الوليد عثمان
17)Isma'il bin Ja'far bin Abi Kathir
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري
18)'Abdullah bin al-Muthna
عبد الله بن المثنى
19)Suhayl bin Abi Salah
سهيل بن أبي صالح
20)Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
سفيان الثوري
21)Sufyan bin 'Uyaynah
سفيان بن عيينة

<< Back <<