Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Ashhb bin 'Abdul 'Aziz �������� ���� ������ ������������ ���� �������� - Teacher/Student Tree


Teacher/Student Tree of Ashhb bin 'Abdul 'Aziz �������� ���� ������ ������������ ���� ��������
Teacher's Teachers
'Amir bin 'Abdullah
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام
2)Na'eem bin 'Abdullah al-Majmar
نعيم بن عبد الله المجمر
3)Zayd bin Aslam
زيد بن أسلم
4)Nafie'
نافع مولى ابن عمر
5)Hameed bin Abi Hameed
حميد بن أبي حميد الطويل
6)Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)
سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري
7)Abu Hazim, Salma bin Dinar
سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج
8)Sharayk bin 'Abdullah bin Abi Namr
شريك بن عبد الله بن أبي نمر
9)Salah bin Kaysan al-Madni
صالح بن كيسان المدني أبو محمد
10)al-Zuhri
ابن شهاب الزهري‎, محمد بن مسلم
11)Safwan bin Slym al-Madni
صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله
12)Rabi'ya bin Abi 'Abdur Rahman (Farrukh)
ربيعة بن أبي عبد الرحمن - ربيعة الرأي
13)Abu al-Zanad
أبو الزناد
14)Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير
15)'Abdullah bin Dinar
عبد الله بن دينار العدوي
16)'Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Ma'mar
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر
17)Yahya bin Sa'id al-Ansari
يحيى بن سعيد الأنصاري
18)'Abd Rabba bin Sa'id bin Qays bin 'Amr
عبد ربه بن سعيد بن قيس
19)'Amr bin Abi 'Amr (Maysayra)
عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب
20)al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub
العلاء بن عبد الرحمن
21)Hisham bin 'Urwa
هشام بن عروة
22)Yazid bin 'Abdullah bin Khusayfa
يزيد بن عبد الله بن خصيفة
23)Muhammad bin Muslim bin Tadras
محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير
24)Ibrahim bin 'Uqba
إبراهيم بن عقبة
25)Musa bin 'Uqba
موسى بن عقبة
26)Ayoub al-Sakhtiyani
أيوب السختياني
27)Isma'il bin Abi Hkym
إسماعيل بن أبي حكيم القرشي
28)Humaid bin 'Abdur Rahman
حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى
29)Ja'far bin Muhammad bin 'Ali
جعفر بن محمد بن علي - الصادق
30)Hameed bin Qays
حميد بن قيس
31)Da'ud bin al-Husain al-Amwy
داود بن الحصين الأموي
32)Ziyad bin Sa'd bin 'Abdur Rahman
زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني
33)Zayd bin Rabah al-Madni
زيد بن رباح المدني
34)Salm Abi al-Nadr
سالم بن أبي أمية - أبو النضر
35)Sami Maula Abi Bakr bin 'Abdur Rahman
سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
36)Suhayl bin Abi Salah
سهيل بن أبي صالح
37)Syfa Abu Ziyad Mwla Aflah
صيفي أبو زياد مولى أفلح مولى أبي
38)Dmrh bin Sa'id bin Aby
ضمرة بن سعيد بن أبي حنة
39)Talha bin 'Abdul Malik
طلحة بن عبد الملك الأيلي
40)'Abdullah bin Abi Bakr bin Muh. b. 'Amr
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
41)'Abdullah bin al-Fadl
عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة
42)'Abdullah bin Yazid
عبد الله بن يزيد المدني مولى المنبعث
43)'Abdur Rahman bin 'Abddllah bin 'AR
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن
44)'Abdur Rahman bin al-Qasim
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر
45)'Ubaidullah bin Salman al-Aghar
عبيد الله بن سلمان الأغر
46)'Amr bin Muslim bin'Umara bin Akayma
عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة
47)'Amr bin Yahya bin 'Ammara
عمرو بن يحيى بن عمارة
48)Qtn bin Wahb bin Awymr
قطن بن وهب بن عويمر
49)Muhammad bin 'Abdur Rahman
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
50)Muhammad bin 'Amr bin Halhala
محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي
51)Muhammad bin Yahya bin Hiban
محمد بن يحيى بن حبان
52)Makhrama bin Bukayr bin 'Abd. b. al-Ashj
مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج
53)Several
Teacher's Teachers
Nafie'
نافع مولى ابن عمر
2)'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة
3)Yazid bin Abi Habib
يزيد بن أبي حبيب
4)Yahya bin Sa'id al-Ansari
يحيى بن سعيد الأنصاري
5)'Abd Rabba bin Sa'id bin Qays bin 'Amr
عبد ربه بن سعيد بن قيس
6)Muhammad bin Ajlan al-Madni
محمد بن عجلان المدني
7)al-Zuhri
ابن شهاب الزهري‎, محمد بن مسلم
8)Hisham bin 'Urwa
هشام بن عروة
9)'Ata' bin Abi Rabah
عطاء بن أبي رباح
10)Bukayr bin 'Abdullah bin al-Ashj
بكير بن عبد الله بن الأشج
11)al-Harith bin Y'aqub
الحارث بن يعقوب
12)Zuhrah bin Ma'bad bin 'Abdullah
زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام
13)Sa'id bin Abi Sa'id (Kaysan)
سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري
14)Abu al-Zanad
أبو الزناد
15)'Abdur Rahman bin al-Qasim
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر
16)Qatada
قتادة
17)'Abdullah bin 'Umar bin Hafs bin 'Asim
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
18)Musa bin 'Ali bin Rabah
موسى بن علي بن رباح
19)Yazid bin 'Abdullah bin Usama B. al-Haad
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد
20)Muhammad bin Muslim bin Tadras
محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير
21)Ibrahim bin Abi Ablh
إبراهيم بن أبي عبلة
22)Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id
أيوب بن موسى بن عمرو
23)Ibrahim bin Nshyt
إبراهيم بن نشيط
24)Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl
جعفر بن ربيعة بن شرحبيل
25)'Ubaidullah bin Abi Ja'far
عبيد الله بن أبي جعفر المصري
26)أبي قبيل
27)حكيم بن عبيد الله بن قيس
28)Hnyn bin Abi Hkym al-Amwy
حنين بن أبي حكيم الأموي
29)al-Hasan bin Thwban bin 'Amir
الحسن بن ثوبان بن عامر
30)Khalid bin Yazid
خالد بن يزيد الجمحي الإسكندراني
31)Khalid bin Abi 'Imran
خالد بن أبي عمران
32)Khayr bin Na'eem
خير بن نعيم
33)Sa'id bin Yazid al-Humayri
سعيد بن يزيد الحميري القتباني
34)Kathir bin Frqd al-Madni
كثير بن فرقد المدني
35)يحيى بن عبد الرحمن بن عنم
36)Mu'awiya bin Salah bin Hadayr
معاوية بن صالح بن حدير
37)Safwan bin Slym al-Madni
صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله
38)Yahya bin Ayoub bin Abi Zara' al-Bajli
يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو البجلي
39)'Aqil bin Khalid bin 'Aqil
عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي
40)Yonus bin Yazid bin Abi al-Nijad
يونس بن يزيد بن أبي النجاد
41)al-Nadr bin Muhammad
النضر بن محمد
42)'Umayrh bin Abi Najyh
عميرة بن أبي ناجية
43)'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah al-Majashun
عبد العزيز بن عبد الله الماجشون
44)(From peers)
Teacher's Teachers
Zayd bin Aslam
زيد بن أسلم
2)'Abdullah bin Dinar
عبد الله بن دينار العدوي
3)Salah bin Kaysan al-Madni
صالح بن كيسان المدني أبو محمد
4)Hameed bin Abi Hameed
حميد بن أبي حميد الطويل
5)Sharayk bin 'Abdullah bin Abi Namr
شريك بن عبد الله بن أبي نمر
6)Rabi'a bin Yazid al-Damashqi
ربيعة بن يزيد الدمشقي
7)'Abdullah bin 'Abdur Rahman bin Ma'mar
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر
8)'Amr bin Abi 'Amr (Maysayra)
عمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى المطلب
9)Muhammad bin Ajlan al-Madni
محمد بن عجلان المدني
10)Musa bin Anas bin Malik
موسى بن أنس بن مالك
11)Musa bin 'Uqba
موسى بن عقبة
12)Hisham bin 'Urwa
هشام بن عروة
13)Yahya bin Sa'id al-Ansari
يحيى بن سعيد الأنصاري
14)Yazid bin 'Abdullah bin Khusayfa
يزيد بن عبد الله بن خصيفة
15)جزة السعدي
16)Thur bin Zayd al-Dayli
ثور بن زيد
17)Ja'far bin Muhammad bin 'Ali
جعفر بن محمد بن علي - الصادق
18)Sa'd bin Sa'id bin Qays bin 'Amr
سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري
19)Abu Hazim, Salma bin Dinar
سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج
20)Suhayl bin Abi Salah
سهيل بن أبي صالح
21)'Abdur Rahman bin Humaid bin 'AR
عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن
22)'Abdul Majeed bin Sahl bin 'Abdur Rahman
عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن
23)'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
24)'Utba bin Muslim al-Madni
عتبة بن مسلم المدني
25)'Alqama bin Abi 'Alqama
علقمة بن أبي علقمة
26)'Amarah bin Ghazya bin al-Harith
عمارة بن غزية بن الحارث
27)'Amr bin Yahya bin 'Ammara
عمرو بن يحيى بن عمارة
28)al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub
العلاء بن عبد الرحمن
29)Muhammad bin 'Abdullah bin Abi 'Atiq
محمد بن عبد الله بن أبي عتيق
30)Mua'wiya bin Abi Mazrad
معاوية بن أبي مزرد
31)Yonus bin Yazid bin Abi al-Nijad
يونس بن يزيد بن أبي النجاد
32)Others
Teacher's Teachers
Sulaiman al-A'mash
الأعمش / سليمان بن مهران
2)Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي
3)'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
4)Hisham bin Hassan al-Azdi
هشام بن حسان الأزدي القردوسي
5)Yahya bin Sa'id al-Ansari
يحيى بن سعيد الأنصاري
6)Ibn Ishaq
محمد بن إسحاق بن يسار‎
7)al-Lyth bin Abi Sulaym
الليث بن أبي سليم
8)Muhammad bin Ajlan al-Madni
محمد بن عجلان المدني
9)Husayn bin 'Abdur Rahman al-Salmi
حصين بن عبد الرحمن السلمي
10)Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi
سليمان بن طرخان التيمي
11)Hameed bin Abi Hameed
حميد بن أبي حميد الطويل
12)Fatr bin Khalifa
فطر بن خليفة
13)Safwan bin Slym al-Madni
صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله
14)Ja'far bin Muhammad bin 'Ali
جعفر بن محمد بن علي - الصادق
15)Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي
16)Byan bin Bashr al-Ahmsi
بيان بن بشر الأحمسي
17)Ziyad bin Abi Ziyad
زياد بن أبي زياد الجصاص
18)'Awf bin Abi Jamila al-A'rabi
عوف بن أبي جميلة الأعرابي
Teacher's Teachers
'Abdul Malik bin 'Umayr al-Qabti
عبد الملك بن عمير بن سويد القبطي
2)Abu Ishaq al-Sabay'ai'
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله
3)Ziyad bin 'Alaqa
زياد بن علاقة
4)al-Aswad bin Qays al-Bdy
الأسود بن قيس العبدي
5)Aban bin Tghlb
أبان بن تغلب
6)Kharija ibn Zayd ibn Thabit
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري
7)Hisham bin 'Urwa
هشام بن عروة
8)Ibrahim bin 'Uqba
إبراهيم بن عقبة
9)Muhammad bin 'Uqba
محمد بن عقبة
10)Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Talha
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
11)Isra'il bin Musa Abu Musa
إسرائيل بن موسى أبو موسى
12)Isma'il bin Abi Khalid al-Ahmsi
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي
13)Isma'il bin Umayya bin 'Amr
إسماعيل بن أمية بن عمرو
14)Ayoub bin Musa bin 'Amr bin Sa'id
أيوب بن موسى بن عمرو
15)Ayoub al-Sakhtiyani
أيوب السختياني
16)يزيد بن أبي بردة
17)Byan bin Bashr al-Ahmsi
بيان بن بشر الأحمسي
18)Ja'far bin Muhammad bin 'Ali
جعفر بن محمد بن علي - الصادق
19)Jami' bin Abi Rashid
جامع بن أبي راشد الكاهلي
20)Hameed bin Abi Hameed
حميد بن أبي حميد الطويل
21)Hameed bin Qays
حميد بن قيس
22)Zakaria bin Abi Za'idah
زكريا بن أبي زائدة خالد
23)Zayd bin Aslam
زيد بن أسلم
24)Salm Abi al-Nadr
سالم بن أبي أمية - أبو النضر
25)Abu Hazim, Salma bin Dinar
سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج
26)Sulaiman bin Tarkhan al-Taymi
سليمان بن طرخان التيمي
27)Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal
سليمان بن أبي مسلم سليمان الأحول
28)سمي سهيل
29)Shbyb bin Ghrqd'h
شبيب بن غرقدة
30)Salah bin Kaysan al-Madni
صالح بن كيسان المدني أبو محمد
31)Salah bin Salah bin Hay
صالح بن صالح بن حي
32)Safwan bin Slym al-Madni
صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله
33)Dmrh bin Sa'id bin Aby
ضمرة بن سعيد بن أبي حنة
34)'Asim al-Ahwal
عاصم الأحول
35)'Asim bin Abu al-Najud (Bahdla)
عاصم بن بهدلة / بن أبي النجود
36)'Abdullah bin Dinar
عبد الله بن دينار العدوي
37)Abu al-Zanad
أبو الزناد
38)'Abdullah bin Tawus
عبد الله بن طاوس
39)'Abdullah bin Abd
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين
40)Najih bin 'Abdur Rahman
نجيح بن عبد الرحمن السندي
41)Yahya bin Sa'id al-Ansari
يحيى بن سعيد الأنصاري
42)'Abd Rabba bin Sa'id bin Qays bin 'Amr
عبد ربه بن سعيد بن قيس
43)Sa'd bin Sa'id bin Qays bin 'Amr
سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري
44)'Abdur Rahman bin al-Qasim
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر
45)'Abdul 'Aziz bin Rafi'
عبد العزيز بن رفيع
46)'Abdul Karim bin Abi al-Mukharaq
عبد الكريم بن أبي المخارق
47)'Abdul al-Kareem bin Malik
عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد
48)'Ubaidullah bin 'Umar bin Hafs
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
49)'Ubaidullah bin Abi Yazid
عبيد الله بن أبي يزيد المكي
50)'Ali bin Zayd bin 'Abdullah bin Zuhayr
علي بن زيد بن عبد الله بن زهير
51)'Ubaidullah bin 'Abdullah bin al-Asm
عبيد الله بن عبد الله بن الأصم
52)'Amr bin Dinar
عمرو بن دينار الأثرم الجمحي
53)al-Zuhri
ابن شهاب الزهري‎, محمد بن مسلم
54)al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub
العلاء بن عبد الرحمن
55)Muhammad bin Ajlan al-Madni
محمد بن عجلان المدني
56)Muhammad bin 'Amr bin 'Alqama
محمد بن عمرو بن علقمة
57)Matruf bin Tarayf al-Harithi
مطرف بن طريف
58)Sulaiman al-A'mash
الأعمش / سليمان بن مهران
59)Mansur bin al-Ma'tamar al-Salmi
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي
60)al-Walid bin Kathir al-Makhzumi
الوليد بن كثير المخزومي
61)Yazid bin 'Abdullah bin Khusayfa
يزيد بن عبد الله بن خصيفة
62)Sulaiman bin Abi Sulaiman
سليمان بن أبي سليمان
63)Waqdan Abu Ya'fur al-Abdi
وقدان أبو يعفور العبدي
64)'Abdur Rahman bin 'Ubaid bin Nastas
عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس
Teacher's Teachers
'Abdur Rahman bin Harmaz al-A'araj
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود
2)Muhammad bin Muslim bin Tadras
محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير
3)Yazid bin Abi Habib
يزيد بن أبي حبيب
4)Mushrah bin Ha'an al-Ma'fari
مشرح بن هاعان المعافري
5)Hayy bin Hani' Abu Qabayl
حيي بن هانئ بن ناضر
6)أبي وهب الجيشاني
7)Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl
جعفر بن ربيعة بن شرحبيل
8)Hayy bin 'Abdullah bin Sharayh
حيي بن عبد الله بن شريح
9)'Ubaidullah bin Abi Ja'far
عبيد الله بن أبي جعفر المصري
10)'Ata' bin Abi Rabah
عطاء بن أبي رباح
11)Ata'a bin Dinar al-Hdhly
عطاء بن دينار الهذلي مولاهم
12)Ka'b bin 'Alqama bin Ka'b
كعب بن علقمة بن كعب
13)Muhammad bin 'Abdur Rahman
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
14)Muhammad bin al-Munkdar bin 'Abdullah
محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير
15)Musa bin Wardan
موسى بن وردان القرشي العامري
16)Sulaym bin Jubair
سليم بن جبير أبو يونس مولى أبي هريرة
17)'Abdullah bin Hbyrh
عبد الله بن هبيرة بن أسعد
18)'Abdur Rahman bin Ziyad
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
19)Muhammad bin Ajlan al-Madni
محمد بن عجلان المدني
20)Yazid bin 'Amr al-Ma'afry
يزيد بن عمرو المعافري المصري
21)Qrh bin 'Abdur Rahman
قرة بن عبد الرحمن
22)'Aqil bin Khalid bin 'Aqil
عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي
23)Several
Teacher's Teachers
Grandfather
2)Ziyad bin 'Alaqa
زياد بن علاقة
3)'Amir al-Sha'bi
عامر الشعبي
Teacher
Imam Maalik
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر
Teacher
al-Laith bin Sa'd
الليث بن سعد
Teacher
Sulaiman bin Bilal al-Taymi
سليمان بن بلال التيمي
Teacher
Fadayl bin 'Iyyad bin Mas'ud
فضيل بن عياض بن مسعود
Teacher
Sufyan bin 'Uyaynah
سفيان بن عيينة
Teacher
'Abdullah bin lahya'a bin 'Uqba
عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي
Teacher
Yahya bin Ayoub bin Abi Zara' al-Bajli
يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو البجلي
Teacher
Others
Scholar
Ashhb bin 'Abdul 'Aziz
Students
al-Harith bin Mskyn bin Muhammad
الحارث بن مسكين بن محمد
2)Ahmed bin 'Amr bin al-Sarh
أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر
3)Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Hakam
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
4)Yonus bin 'Abdul A'la al-Sadfi
يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي
5)محمد بن إبراهيم المواز الفقيه المالكي

<< Back <<