Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Teachers List: Rwad bin al-Jrah Abu Asam �������� ���� ������������

رواد بن الجراح
28182-Rwad bin al-Jrah Abu Asam (9)
Abu Asam [Sadooq]

'Asqalan,Khurasan
'Asqalan,Khurasan

Teachers found: 9 [4(listed) & 5(discovered)]

Hijaz (1)  

Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
Abu 'Abdullah
      

Makkah (1)  

Ibrahim bin Tahman
Abu Sa'id
      

Kufa (1)  

Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
Abu 'Abdullah
      

Basra (4)  

'Abdul 'Aziz bin Qarayr       
Sufyan bin Sa‘id Ath-Thawri
Abu 'Abdullah
      
Sa'id bin Basahyr al-Azdi
Abu Salma, Abu 'Abdur Rahman
      
Nhshl bin Sa'id bin Wrdan       

Wasit (1)  

Sa'id bin Basahyr al-Azdi
Abu Salma, Abu 'Abdur Rahman
      

Syria (1)  

Sa'id bin Basahyr al-Azdi
Abu Salma, Abu 'Abdur Rahman
      

Damascus (1)  

Sa'id bin 'Abdul 'Aziz al-Tanuqi
Abu Muhammad, Abu 'Abdul 'Aziz
      

Ramla (1)  

'Aabad bin 'Aabad al-Ramli al-Khawas
Abu 'Utba
      

Khurasan (2)  

Ibrahim bin Tahman
Abu Sa'id
      
Nhshl bin Sa'id bin Wrdan       

Nisapur (1)  

Ibrahim bin Tahman
Abu Sa'id
      

Others (2)  

Bkyr bin Shhab al-Damghany       
'Amir bin 'Abdullah       


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<