Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Teachers List: Mua'wiya bin Yahya ������������ ���� ��������

معاوية بن يحيى
28572-Mua'wiya bin Yahya (7)
Abu Mty' [Sadooq/Delusion]

Damascus,Hims
Damascus,Hims

Teachers found: 7 [7(listed) & 1(discovered)]

Medina (3)  

Muhammad bin Ajlan al-Madni       
Abu al-Zanad
Abu 'Abdur Rahman
      
Musa bin 'Uqba
Abu Muhammad
      

Kufa (1)  

al-Lyth bin Abi Sulaym
Abu Bakr
      

Egypt (1)  

Mua'wiya bin Sa'id bin Shryh       

Hims (2)  

Safwan bin 'Amr bin Harm al-Saksaki
Abu 'Amr
      
Artah bin al-Mundhir bin al-Aswad
Abu 'Ady
      


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<