Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Teachers List: 'Abdul Ghaffar bin Da'ud, Abu Salah Hira ������ ������������ ���� �������� - ������ �������� ��������������

عبد الغفار بن داود - أبو صالح الحراني
30235-'Abdul Ghaffar bin Da'ud, Abu Salah Hira (10)
Abu Salah [Thiqah]
[~140 AH - 224 AH]
Hiran,Egypt
al-Bakri,al-Hirani,Egypt

Teachers found: 12 [10(listed) & 3(discovered)]

Makkah (1)  

Sufyan bin 'Uyaynah
Abu Muhammad
      

Medina (1)  

Y'aqub bin 'Abdur Rahman       

Kufa (4)  

Sufyan bin 'Uyaynah
Abu Muhammad
      
Zuhayr bin Mua'wiya bin Hudayj
Abu Khaythma
      
'Isa bin Yonus bin Abi Ishaq
Abu 'Amr, Abu Muhammad
      
Sharayk bin 'Abdullah
Abu 'Abdullah
      

Basra (3)  

Hammad bin Salama
Abu Salma, Abu Sakhar
      
Nwh bin Qays bin
Abu Rwh
      
Yusuf bin Abd'h
Abu Abd'h
      

Wasit (1)  

Sharayk bin 'Abdullah
Abu 'Abdullah
      

Bahrain (1)  

Zuhayr bin Mua'wiya bin Hudayj
Abu Khaythma
      

Egypt (2)  

al-Laith bin Sa'd
Abu al-Harith
      
'Abdullah bin lahya'a bin 'Uqba
Abu 'Abdur Rahman
      

Alexandria (1)  

Y'aqub bin 'Abdur Rahman       

Syria (1)  

'Isa bin Yonus bin Abi Ishaq
Abu 'Amr, Abu Muhammad
      

Hims (1)  

Isma'il bin Ayyash bin Saleem
Abu 'Utba
      

Mada'in (1)  

Yazid bin Hyan al-Nbty       

Bulkh (1)  

Yazid bin Hyan al-Nbty       

Asbahan (1)  

al-Laith bin Sa'd
Abu al-Harith
      


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<