Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Students List: Harun bin Ra'aib ���������� ���� ��������

هارون بن رئاب
10974-Harun bin Ra'aib (6)
Abu al-Hasan, Abu Bakr [Thiqah]

Basra
al-Tamimi,al-Basri,'Abid

Students found: 10 [8(listed) & 2(discovered)]

Hijaz (1)  

Ayoub al-Sakhtiyani
Abu Bakr
      

Makkah (1)  

Sufyan bin 'Uyaynah
Abu Muhammad
      

Medina (1)  

Ma'mar bin Rashid
Abu 'Urwa
      

Kufa (1)  

Sufyan bin 'Uyaynah
Abu Muhammad
      

Basra (8)  

Ayoub al-Sakhtiyani
Abu Bakr
      
Hammad bin Salama
Abu Salma, Abu Sakhar
      
Hammad bin Zayd
Abu Isma'il
      
Ma'mar bin Rashid
Abu 'Urwa
      
Hmam bin Yahya bin Dinar
Abu Bakr
      
Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i
Abu Sulaiman
      
'Ubaidullah bin al-Hasan bin al-Husain       
'Abdul Malik bin al-Walid       

Syria (1)  

'Abdur Rahman bin 'Amr al-Awza'i
Abu 'Amr
      

Yemen (1)  

Ma'mar bin Rashid
Abu 'Urwa
      


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<