Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Students List: 'Abd Rabah bin Nafi',Abu Shahab al-Hanat ������ ������ ���� �������� ������ �������� ������������

عبد ربه بن نافع أبو شهاب الحناط
20437-'Abd Rabah bin Nafi',Abu Shahab al-Hanat (8)
Abu Shahab [Sadooq/Delusion]
[d. 172 AH]
Kufa,al-Mada'in
al-Kanani,Kufi,al-Mada'in

Students found: 17 [9(listed) & 10(discovered)]

Makkah (1)  

Sa'id bin Mnswr bin Sh'bh
Abu 'Uthman
      

Medina (1)  

Sa'id bin Da'ud bin Abi Zanbar
Abu 'Uthman
      

Kufa (5)  

al-Fadl bin Dakayn, Abu Na'eem
Abu Na'eem
      
Yahya bin Aadm bin Sulaiman
Abu Zakaria
      
Ahmed bin 'Abdullah
Abu 'Abdullah
      
'Asim bin Yusuf al-Yrbw'y
Abu 'Amr
      
Muhammad bin al-Salt bin al-Hajjaj
Abu Ja'far
      

Basra (2)  

Sulaiman bin Da'ud al-'Atki al-Zahrani
Abu al-Rabi'
      
Masdad bin Masrhad
Abu al-Hasan
      

Baghdad (6)  

Sulaiman bin Da'ud al-'Atki al-Zahrani
Abu al-Rabi'
      
Sa'id bin Sulaiman al-Dabi
Abu 'Uthman
      
Khlf bin Hisham bin Th'lb       
Da'ud bin 'Amr bin Zuhayr
Abu Sulaiman
      
Muhammad bin Ja'far bin Ziyad
Abu 'Imran
      
Sa'id bin Da'ud bin Abi Zanbar
Abu 'Uthman
      

Wasit (3)  

Sa'id bin Sulaiman al-Dabi
Abu 'Uthman
      
Sulaiman bin Da'ud al-Mubarki
Abu Da'ud
      
Muhammad bin Khalid al-Wasti       

Khurasan (2)  

Sa'id bin Mnswr bin Sh'bh
Abu 'Uthman
      
Muhammad bin Ja'far bin Ziyad
Abu 'Imran
      

Ray' (1)  

Sa'id bin Da'ud bin Abi Zanbar
Abu 'Uthman
      

Raqqa (1)  

'Amr bin 'Uthman bin Syar
Abu 'Amr, Abu Sa'id
      

Mada'in (1)  

Hisham bin Bhram al-Mda'iny
Abu Muhammad
      


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<