Scholar List: Search (Name, Ids, Tag, Event, Arabic..): 25000+ Scholars

Students List: Ma'n bin 'Isa bin Yahya ������ ���� �������� ���� ��������

معن بن عيسى بن يحيى
30112-Ma'n bin 'Isa bin Yahya (10)
Abu Yahya [Thiqah]
[d. 198 AH]
Medina
al-Ashja'i,Client,al-Madni

Students found: 29 [14(listed) & 23(discovered)]

Makkah (3)  

'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa
Abu Bakr
      
Muhammad bin Yahya bin Abi 'Umar
Abu 'Abdullah
      
Y'aqub bin Hmyd bin Kasb       

Medina (6)  

Ibn Sa'd
Abu 'Abdullah
      
Yahya bin Ma'in
Abu Zakaria
      
Ibrahim bin al-Mandhir bin 'Abdullah
Abu Ishaq
      
Ishaq bin Musa bin 'Abdullah bin Musa
Abu Musa
      
Muhammad bin Ishaq bin Muhammad
Abu 'Abdullah
      
Y'aqub bin Hmyd bin Kasb       

Kufa (3)  

Ibn Sa'd
Abu 'Abdullah
      
Abu Bakr bin Abi Shayba
Abu Bakr
      
Yusuf bin Y'aqub al-Sfar
Abu Y'aqub
      

Basra (5)  

Ibn Sa'd
Abu 'Abdullah
      
'Ali bin al-Madini
Abu al-Hasan
      
Muhammad bin Khalad bin Kathir
Abu Bakr
      
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki
Abu Muhammad
      
Muhammad bin Muhammad bin Khlad
Abu 'Umar
      

Baghdad (10)  

Ibn Sa'd
Abu 'Abdullah
      
Yahya bin Ma'in
Abu Zakaria
      
Qutayba bin Sa'id bin Jamil
Abu Raja'
      
Muhammad bin Ishaq bin Muhammad
Abu 'Abdullah
      
'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki
Abu Muhammad
      
Harun bin 'Abdullah al-Hamal
Abu Musa
      
Muhammad bin Ahmed bin Abi Khalaf
Abu 'Abdullah
      
Ahmed bin Khalid al-Khlal
Abu Ja'far
      
al-Fadl bin al-Sbah al-Bghdady       
Muhammad bin Yazid
Abu Ja'far
      

Egypt (2)  

Marthad bin 'Abdullah al-Yazni
Abu al-Khayr
      
Yonus bin 'Abdul A'la al-Sadfi
Abu Musa
      

Hims (1)  

Yahya bin 'Uthman bin Sa'id bin Kathir
Abu Sulaiman, Abu Zakariyya
      

Raqqa (1)  

'Ali bin Maymun al-Rqy       

Bulkh (1)  

Qutayba bin Sa'id bin Jamil
Abu Raja'
      

Nisapur (1)  

Ishaq bin Musa bin 'Abdullah bin Musa
Abu Musa
      

Others (5)  

Nasr bin 'Ali bin Nasr bin 'Ali (young)
Abu 'Amr
      
Salah bin Msmar al-Slmy
Abu al-'Abbas
      
Sahl bin Znjlh
Abu 'Amr
      
'Abdullah bin Muhammad bin Yahya al-Turs
Abu Muhammad
      
Abd al-Salam bin 'Asim       


Color Scheme:     Companions (Sahaba, RA)      Followers (Tab'aeen)      Successors (Taba' Tab'aeen)      3rd Century (Taba' Taba' Tab'aeen)      
<< Back <<